Szerződéskötés Baróton

  •   2015 Március 05

Cikk neve Tisztelt baróti polgárok!

Március 9-étől elkezdődik az egyéni hulladék elszállítási szerződések megkötése Baróton és a hozzá tartozó falvakban.

Igazolvánnyal ellátott ügynökeink minden háztartást felkeresnek március és április hónapok folyamán és a szabvány típusszerződés aláírására kérik fel a polgárokat. A szerződések az eddigi eljáráshoz hasonlóan heti egyszeri hulladékelszállításról szólnak magánházaknál és heti háromszoriról a tömbháznegyedi lerakópontok esetében. A szolgáltatás ára személyenként 5 lej havonta. Legtöbb 4 személyre számlázunk, a számlát ügynökeink kéthavonta juttatják el az ügyfelekhez. Cégek esetében köbméterenként 70 lejes áron lehet heti elszállítást igényelni vagy a gyűjtőedény megtelte esetén kérni az elszállítást.

A „hulladék érték” jelszavunkat Baróton is komolyan vesszük, lomtalanításkor vagy az értékesíthető hulladékok mért átvételének más eseteiben lehetővé tesszük a hulladékelszállításért fizetendő összeg csökkentését.

Kérjük támogassanak a szerződéskötés gyors lebonyolításában azzal is, hogy előre lefénymásolják a családfő (vagy a család más nagykorú tagja) személyi igazolványát és azt átadják ügynökünknek.

Amennyiben a március-április időszakban elutaznak és ügynökünk feltehetőleg nem találja otthon Önöket, kérjük fáradjanak be a polgármesteri hivatalba és igényeljék a Környezetvédelmi irodán a szerződés megkötését. Annál is inkább mert a szolgáltatásból szerződés nélkül részesülők a Baróti Helyi Tanács által kiszabott, a díjszabásnál nagyobb értékű illetéket  lesznek kénytelenek fizetni.

A Tega Rt. szolgáltatásairól bővebb információk találhatóak a www.tega.ro honlapon, illetve ügyfélszolgálatunkon tel. 0367 401 911.

A Tega Rt. vezetősége