Hivatásunk

Hivatásunk

MINŐSÉGI, KÖRNYEZETI, MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI POLITIKA

 Vállalatunknál a fenntartható fejlődés kulcselemeként ismerjük el a minőségi–környezetközpontú–munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági integrált irányítási rendszert. Ezért folyamatosan tevékenységeink környezetre való hatásának minimálisra csökkentésére törekszünk, figyelve a légtér, a talaj és talajvíz szennyezésének elkerülésére, valamint a háztartási hulladékkal való gazdálkodás környezeti hatásainak lehető legalacsonyabb szinten tartására. Folyamatosan csökkenteni kívánjuk a munkahelyi egészségi és biztonsági kockázatokat is, a munkahelyi megbetegedés- és balesetveszélyt.

A cég vezetősége kiemelten támogatja a minőségi, környezeti, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági mutatók folytonos javítását, oly módon, hogy eleget tehessünk a törvényes követelményeknek, tevékenységeinkre vonatkozó szabályozásoknak és társadalmi elvárásoknak is.

 

Biztosítani fogjuk a szükséges erőforrásokat:
 

- Munkatevékenységeinkkel kapcsolatos célok és programok kidolgozására, ezek elemzésére és megvalósítására, a szolgáltatásokkal kapcsolatos minőségi, környezeti, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági problémák azonosítására valamint a szolgáltatások színvonalának  befektetésekkel való fejlesztésére.

- Az ügyfelek elégedettségéhez vezető megoldások azonosítására, szolgáltatásaink minőségének a növelésére.

- Munkatársaink folyamatos képzésére, ösztönzésére és ezáltal a minőség, környezet, munkahelyi egészségvédelem és biztonság iránti elkötelezettség növelésére, valamint a humán erőforrás minőségi fejlesztésére.

Legfontosabb irányelveink a következőek:

              - Minőségi, környezetközpontú és munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági integrált irányítási rendszer fenntartása és folyamatos javítása az ISO 9001, ISO 14001 és OHSAS 18001 szabványok szerint.

             - Újrahasznosítható hulladékok európai színvonalú válogatási rendszerének bevezetése és fenntartása.         
      
             - Állandó törekvés az energiával, üzemanyaggal és más nyersanyagokkal való takarékosságra, a kibocsátott szennyező elemek és a környezeti kockázati tényezők csökkentésére, valamint a Bukaresti INCDMP metodológia által megállapított 3 fölötti munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági kockázati tényezők csökkentésére.

 

                       Igazgató,
 
                   Máthé László