Ce să facem cu deșeurile?

În Sfântu Gheorghe și în 37 de comune populația totală este de  158.000 persoane. S.C. TEGA S.A. efectuează colectarea și transportul deșeurilor de la utilizatorii cu contracte conform programului prestabilit. Gestionarea deșeurilor în mod selectiv asigură revalorificarea deșeurilor reutilizabile. La centrul de colectare din Sfântu Gheorghe pot amplasa diferite categorii de deșeuri.

Informații generale:

Adresa: Sf. Gheorghe, str. Energiei nr. 2. Program cu publicul: zilnic între orele 8-20.

 - predarea deșeurilor voluminoase (obiecte nefolosite) și al deșeurilor selective valorificabile

-  preluarea deşeurilor periculoase

-  nu se pot preda deşeurile menajere amestecate – amplasarea acestora se efectuează la locurile de colectare pentru populație

Cum se procedează predarea deşeurilor?

- deşeurile selective de la persoanele fizice și juridice pot fi predate gratuit  pentru utilizatorii cu contracte de salubrizare  valabile cu S.C. TEGA S.A.

- deșeurile se predau precolectate (pe categorii de deşeuri), amplasarea lor nu este sarcina personalului societății

În caz de predare de cantități mari de deșeuri se solicită programare prealabilă.

Regulă generală: La centrul de colectare  în afara programului de lucru nu pot fi predate deșeurile.

Predarea obiectelor voluminoase (exclusiv pentru persoane fizice):

-  mobilă veche

- deșeuri din demolări (ferestre, uși/sticlă plană, fier)

- haine purtate

- anvelope uzate

- uleiuri de uz casnic uzate (cu excepția de ulei palmier)

- acumulatori

- tuburi fluorescente

- ulei uzat

Care sunt categoriile de deșeuri care pot fi predate?

- pentru persoanele fizice și juridice la depozitul de deșeuri se pot preda deșeurile din construcții, zilnic între orele 7:00-15:00 la prețul de 10 lei/mc sau la solicitare pentru deșeuri din construcții (lemn, metal, nisip, pământ)  în containere de 4 mc 95 lei/ocazie, containere de 7 mc 165 lei/ocazie.

- deșeuri electrice și electronice – colectate pe categorii. În cazul societăților comerciale se solicită proces verbal emis de predator

 - articole de uz casnic (mașini de spălat, cuptor cu microunde)

- aparate electrice (mașini de cusut, ceasuri, calculatoare, jucării electrice, aspiratoare)

- alte aparate electrice (calculator, tastatură, mașină de scris, faxuri, telefoane, imprimante)

- televizoare și monitoare

Deșeuri vegetale – exclusiv deșeurile lemnoase  colectate din gospodării. În Sfântu Gheorghe deșeurile vegetale (max. 2 saci) se transportă gratuit în zilele de colectare al deșeurilor menajere (fără pămțnt și fructe). Cantitățile mari de deșeuri vegetale se transportă din saci cu valoare preplătită de 50 bani/sac.

ambalaje de sticlă – sticlă de orice mărime și culoare

piese din lemn

cabluri - din aluminiu și cupru

frigidere șii frigorifice – fără aparate industriale

deșeuri plastice – jucării, găleți, coșuri

medicamente  – se pot preda la farmacii sau la centrul de colectare

metale, fiere  – cutii de conserve

deșeuri periculoase – cutii de spray-uri, produse cu conținut de pliumb, condensatoare, produse chimice, etc.

metala prețioase- aluminiu, cupru

hârtie, carton

substanțe periculoase – se predă numai la firme specializate

textile și încălțăminte– haine și încălțăminte uzate spălate ambalate în pungi se pot amplasa în containerele albe cu inscripția (Caritas), cele nefolosibile se depun în deșeuri menajere

Deșeurile valorificabile

– numai pentru utilizatorii cu contract de salubrizare valoarea cantităților predate se deduce din factura de salubrizare

- deșeuri din hârtie (ziare, cartoane) la predarea de 10 kg  se deduce 2,5 lei din valoarea facturii. Se emite proces-verbal de predare - primire la care se specifică cantitatea predată.

- PET- uri -  10 kg - 8,8 lei 

- deșeuri din sticlă -10 kg - 2 lei

- deșeuri electrice și electronice - 10 kg -  3,8 lei 

Cantități suplimentare de deșeuri

- În cazul cantităților suplimentare de deșeuri depunerea acestora se efectuează în saci de  60 litri/2 lei/buc, se amplasează lângă recipientul de colectare. Sacii cu valoare preplătită se pot achiziționa de la șoferul utilajului de salubrizare sau de la caseria socetății din str. Crângului nr. 1.

Degajarea obiectelor casnice nefolosibile

Ultilizatorii din municipiul Sfântu Gheorghe pot solicita pe tot parcursul anului serviciul de colectare ale obiectelor casnice și deșeurilor selective. Colectarea acestor tipuri deșeuri se efectuează gratuit. Transportul acestora se efectuează cu programare prealabilă la nr. de tel. 0267-310123.
Pentru utilizatorii din mediu rural se organizează în fiecare an programul de degajare ale obiectelor de uz casnic nefolosite. Pe baza programului comunicat în prealabil, mașina de colectare traversează în fiecare localitate și se colectează deșeurile selective, mobilă veche, aparate de uz casnic, etc. Contravaloarea deșeurilor selective se scade din valoarea facturii de salubrizare (valoarea acestora este specificat la categoria deșeurile valorificabile).