Puncte de colectare închise

În Sfântu Gheorghe în zonele blocurilor de locuit cincizecișitrei de puncte de colectare au fost transformate în sisteme închise. Marea lor majortitate sunt sisteme făcute din cadru metalic de culoare verde, dar sunt puncte de colectare la care s-a amplasat containere semiîngropate și la un cartier colectarea deseurilor este asigurat de un prescontainer. Pentru accesul locatarilor la acest sistem fiecare apartament a primit card magnetic sau cheie de acces (după caz).
La punctele de colectare încuiate sunt amplasate containere pentru colectare selectivă a deșeurilor din hârtie, plastic și sticlă.

Locaţiile sunt următoarele: