Info factură

CULEGERE DATE FIRME

În vederea unei colaborări mai eficiente, în sensul primirii informaţiilor asupra facturii dumneavoastră emise de societatea noastră în format electronic, vă rugăm să completaţi cu datele societăţii dumneavoastră.

În momentul emiterii facturii veţi primi  informare asupra facturii dumneavoastră ,nr. facturii, data emiterii, valoarea şi anexat factura dumneavoastră în format pdf.

În cazul în care aveţi nelămuriri cu completarea acestui formular trimiteţi e-mail la info@tega.ro

LEGISLAŢIE
Termeni de confidenţialitate a datelor.

S.C. TEGA S.A. respectă legile în vigoare privind confidenţialitatea datelor.

S.C. TEGA S.A. se angajează să nu transmitã datele personale ale utilizatorilor site-ului catre terti şi să le folosească numai în scopul stabilirii contactului cu clienţii săi precum şi în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcţionarea site-ului şi a ofertelor acestuia.

S.C. TEGA S.A. nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terti (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obţinute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit.

Orice utilizator care a furnizat explicit pe site-ul S.C. TEGA S.A. adresa sa de email poate opta că aceasta să fie ştearsă din baza de date a S.C. TEGA S.A.

Nr. de înregistrare în Registrul de Evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal: 5982. ---

Temei legal: Legea 677 / 2001 (cu modificările şi completările ulterioare)