Misiunea noastră

Hivatásunk

  POLTICA DIRECTORULUI GENERAL ÎN DOMENIUL CALITĂȚII, MEDIULUI, SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

 

             Recunoaştem Managementul Integrat de calitate-mediu-securitate ca factor cheie al dezvoltării durabile. De aceea facem eforturi de a reduce la minim impactul asupra mediului, reprezentat în principal de emisiile de mirosuri, impact asupra solului şi pânzei freatice şi problemele specifice legate de gestionarea deşeurilor menajere, a riscurilor asupra securităţii şi sănătăţii constând din riscuri de infectare şi accidentare şi de a controla şi îmbunătăţii permanent calitatea serviciilor.

Conducerea firmei susţine îmbunătăţirea continuă a performanţelor în domeniul calităţii, al protecţiei mediului, prevenirii poluării şi a securităţii şi sănătăţii, astfel încât să se asigure conformarea la prevederile legislaţiei şi reglementărilor aplicabile, precum şi a altor cerinţe adoptate de noi.

Vom asigura resursele pentru:

-  Îmbunătăţirea proceselor prin investiţii, stabilirea, analiza şi implementarea obiectivelor generale şi specifice pentru toate activităţile desfăşurate de către societatea noastră legate de calitatea serviciilor, protecţia mediului şi riscurile asupra securităţii şi sănătăţii personalului.

-  Identificarea, corectarea şi/sau înlăturarea problemelor legate de nemulţumirile clienţilor prin creşterea calităţii serviciilor prestate.

-  Instruirea şi îmbunătăţirea receptivităţii salariaţilor faţă de SMCM-SSM, îmbunătăţirea calităţii resurselor umane, devenind mai conștienţi de responsabilităţile care le revin în sistem.


Cele mai importante linii directoare sunt:

- Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a unui Sistem de Management Integrat Calitate-Mediu-Securitate şi Sănătate Ocupaţională, conform SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 şi OHSAS 18001.

- Implementarea şi menţinerea unui sistem de selectare a deşeurilor reciclabile la nivelul standardelor europene.

- Măsuri permanente de reducere a costurilor la utilităţi şi combustibil, reducerea nivelului mirosurilor degajate precum şi reducerea riscurilor care depăşesc nivelul de risc acceptabil 3, conform metodei INCDPM Bucureşti.

 

Director general

 Máthé László