Program de colectare

Începând cu data de 1 noiembrie 2017 se modifică programul de colectare al deșeurilor menajere și al deșeurilor selective atât în municipiul Sfântu Gheorghe, cât și în localitățile  în care serviciul de colectare și transport deșeuri menajere se efectuează de SC TEGA SA.

Vă comunicăm, după cum urmează programul de colectare în mediul urban, precum și programul de colectare în mediul rural, Az alábbiakban külön ismertetjük azt, hogy hogyan történik a természetes személyek és a jogi személyek esetében az elszállítás. 

Persoane juridice din Sfântu Gheorghe:

Începând cu data de 01.11.2017 în Sfântu Gheorghe colectarea deșeurilor menajere de la persoane juridice va fi efectuată cu ritmicitate săptămânală, sau după caz la solicitare prealabilă, conform contractului valabil încheiat. În cazul contractelor cu cantitate determinată de deșeuri menajere, transportul deșeurilor deșeurilor selective (ambalaje de plastic, metal, hârtie și sticlă) se va efectua cu program din două în două săptămâni, iar la contractele cu solicitare prealabilă pe bază de programare prealabilă solicitată anterior la nr. de telefon 0267-310123.

Persoane fizice din Sfântu Gheorghe:

Începând cu data de 1 noiembrie 2017 la casele particulare din municipiul Sfântu Gheorghe colectarea deșeurilor menajere, precum și al deșeurilor selective se efectuează din două în două săptămâni.

Calendarul de colectare este anexată la prezenta.

În zilele în care operatorul de salubritate colectează deșeurile menajere, în recipientul de colectare destinat deșeurilor menajere amestecate se pot amplasa următoarele tipuri de deșeuri:

Deșeurile selective se amplasează în sacul destinat deșeurilor selective, puse la dispoziția utilizatorilor. Toate deșeurile selective enumerate mai jos se colectează în sacul de deșeuri selective.

 

Atașamente