Termeni si conditii

Termeni de confidenţialitate a datelor.

S.C. TEGA S.A. respectă legile în vigoare privind confidenţialitatea datelor.

S.C. TEGA S.A. se angajează să nu transmitã datele personale ale utilizatorilor site-ului catre terti şi să le folosească numai în scopul stabilirii contactului cu clienţii săi precum şi în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcţionarea site-ului şi a ofertelor acestuia.

S.C. TEGA S.A. nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terti (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obţinute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit.

Orice utilizator care a furnizat explicit pe site-ul S.C. TEGA S.A. adresa sa de email poate opta că aceasta să fie ştearsă din baza de date a S.C. TEGA S.A.

Nr. de înregistrare în Registrul de Evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal: 5982. ---

Temei legal: Legea 677 / 2001 (cu modificările şi completările ulterioare)