www.tega.ro
DISPECERAT - 0267310123
Prima paginăContactComunicateParteneriInfo factura

Hungarian (formal)Română (România)
Programul Sărbătorilor de Paşti

În zilele Sărbătorilor de Paști programul de colectare al deșeurilor menajere în Sf. Gheorghe și în localități se efectuează cu program normal.

În data de 20 și 21 aprilie piețele agroalimentare din Sf. Gheorghe vor fi închise.

Caseria societății din str. Crângului nr. 1 în data de 21 aprilie va fi închisă.

Vă dorim Sărbători Fericite !

 

 
Începe programul caravanei de colectare selectivă

S.C. TEGA S.A. în parteneriat cu Asociația Rorec va demara programul de colectare selectivă. Programul se organizează în perioada 7 aprilie – 2 iulie în comunele membre ale Asociației Eco Sepsi.

În ziua colectării, persoanele fizice pot preda cantitățile de deșeuri colectate selectiv.

Contravaloarea cantităților de deșeuri selective din hârtie, sticlă, PET-uri predate se va deduce din valoarea facturii de salubrizare. Prețurile de valorificare sunt următoarele: hârtie – 25 bani/kg, PET – 88 bani/kg, sticlă – 8 bani/kg.

Pentru predarea deșeurilor electrice și electronice reciclatorul Rorec oferă cupoane valorice și tombolă cu premii extrase în ziua colectării.

Deșeurile electrice și electronice pot fi predate Asociației Rorec, care va asigura cupoane valorice în valoare de 40 lei pentru combine, vitrine și lăzi frigorifice, frigidere și congelatoare întregi; la predarea mașinilor de spălat rufe și vase, uscătoarelor de haine, aparate de aer condiționat se oferă cupoane valorice de 20 lei. Extragerea tombolelor va avea loc în ziua de colectare a deșeurilor.

Colectarea se efectuează între orele 10 – 17 în faţa Primăriilor.

Programul de colectare va fi publicat săptămânal în mass-media locală.

Pentru predarea cantităților mai mari de deșeuri, precum și pentru alte informații sunați la numărul: 0267-310-123.

Program de colectare în localităţi
 
Modernizarea spaţiilor de colectare al deşeurilor din Sf. Gheorghe

Descrierea proiectului: ”Modernizarea spaţiilor de colectare al deşeurilor din Sf. Gheorghe” este un proiect organizat de către S.C TEGA S.A din Sf. Gheorghe str. Crângului nr. 1 în parteneriat cu Primăria Municipiului Sf. Gheorghe

Proiectul iniţiat de S.C. TEGA S.A. are ca scop reînnoirea locurilor de colectare a deşeurilor menajere situate pe domeniul public în municipiul Sf. Gheorghe. Principiul programului constă în înfiinţarea sistemului de colectare destinat grupului de locuitori din zona blocurilor cu patru etaje în vederea colectării deşeurilor menajere precum şi al deşeurilor selective în mod individual. Sistemul de colectare vizează grupuri de locuitori care au oportunitatea să participe la programul care va ajuta creşterea cantităţii deşeurilor valorificabile, cântărirea acestora la preluare şi reducerea prin acest mod a valorii facturii de salubrizare individuale.

Proiectul vine în ajutorul locuitorilor de blocuri care în comun acord doresc să-şi schimbe modul de colectare a deşeurilor casnice într-unul prietenos cu mediul şi aspectul punctelor de colectare existente.

I.Scopul principal:

Scopul programului îl constituie modernizarea locurilor de depozitare a deşeurilor şi schimbarea imaginii spaţiului de depozitare, prin introducerea noului sistem de colectare cu metode proprii adecvate zonei de locuinţe, respectiv promovarea celei mai eficiente metode de colectare selective a deşeurilor casnice în vederea atingerii locale a obiectivelor asumate de aderare la UE.

II.Obiective:

 • Implementarea metodei noi de colectare a dşeurilor menajere la locurile de colectare cu aplicarea sistemului de colectare individuală al beneficiarilor.
 • Introducerea sistemului de colectare „door to door” are ca rezultat reducerea cantităţii deşeurilor menajere amestecate şi valorificarea deşeurilor selective colectate individual. Are ca scop creşeterea cantităţii deşeurilor valorificabile care necesită pe deoparte contribuţia propriu-zisă al beneficiarilor prin parcurgerea procesului de precolectare (respectare program de colectare, sortarea deşeurilor pe categorii) şi gestionarea deşeurilor colectate de către operatorul de salubritate prin transportul şi depozitarea lor la locuri special amenajate, faza finală constând în predarea cantităţilor colectate şi prin procedeele de reutilizare a deşeurilor se va obţine materii prime.
 • Valorificarea eficientă a cantităţii deşeurilor colectate de la populaţie prin implementarea procesului modernizat adecvat locurilor de colectare din zonele de blocuri din municipiul Sf. Gheorghe;
 • Îmbunătăţirea imaginii spaţiului de depozitare prin asigurarea unui mediu curat adaptat funcţional şi estetic locului reamenajat.
 • Realizarea modernizării locului de colectare şi dezvoltarea sistemului de revalorificare a deşeurilor preselectate – astfel reducând cantitatea deşeurilor menajere;
 • Asigurarea de folosinţă a locului într-un mediu sănătos prin excluderea factorilor dăunătoare şi nocive.

III. Alte informaţii

 • Documentaţia proiectului se poate solicita de la sediul societăţii din str. Crângului nr. 1 şi este disponibil pe siteul www.tega.ro. în perioada 01.aprilie- 30 mai 2014.
 • Termenul limită pentru depunerea ofertelor şi a documentelor solicitate este 30 mai 2014

Perioada de implementare a proiectului 01.05.2014 – 01.05.2019

Valoarea proiectului finanţat este de 200.000 lei/anual.

IV. Condiţiile de participare la proiect

 • Asociaţiile de Proprietari care vor să participe la proiect, vor obţine acordul a 80% dintre proprietari (locatari) de apartamente una sau mai multe scări/blocuri cu privire la acceptarea implementării sistemului de colectare door-to-door;
 • Având în vedere că spaţiul de depozitare necesară coletării în sistem door-to-door a deşeurilor este limitată, numărul de etaje al blocurilor pentru care se aplică este de maximum patru (IV) etaje;
 • Participanţii la proiect trebuie să aibă contract valabil încheiat cu SC TEGA S.A. pentru serviciul de întreţinere spaţii verzi. Contractele de servicii întreţinere spaţii verzi trebuie să fie încheiate de la o perioada retroactivă de cel puţin 1 an (de la data depunerii documentaţiei), fără întrerupere şi să nu fie reziliate pentru o perioadă de cel puţin 2 ani sub sancţiunea plăţii costului locului de depozitare de către A.P.;
 • Locul de colectare a deşeurilor menajere să nu fie dotat cu containere semisubterane;
 • Distribuirea cheilor de acces la sistemul de colectare să fie efectuat de reprezentanţii asociaţiilor de proprietari sau de persoanele desemnate de aceştia

V. Criterii de selecţie :

 • Participanţii la proiect trebuie să aibă minimum 95 % gradul de contractare a serviciilor de colectare şi transport deşeuri menajere;
 • Valoarea facturilor neachitate pentru efectuarea serviciului de salubrizare să fie sub 5% din valoarea totală facturată beneficiarilor care formează grupul de participanţi al proiectului;
 • Se va lua în considerare distanţa dintre blocurile de locuinţă şi locul de colectare a deşeurilor menajere. În cazul în care distanţa este mai mare de 15 m., punctajul se va reduce proporţional.
 • Valoarea estimată pentru modernizarea unui spaţiu de depozitare al deşeurilor menajere este de 20.000 lei. La depunerea documentaţiei de participare solicitantul proiectului este obligat să specifice cuantumul valorii contribuţiei proprii. Procentul contribuţiei proprii se va determina pe baza valorii totale estimate proiectului (20.000 lei).

Proiectele finanţate vor fi selectate pe baza celei mai mari punctaje obţinute conform criteriilor de selecţie.

Participanţii care îndeplinesc toate criteriile de selecţie, în limita fondurilor bugetare disponibile vor participa la programul proiectului.

Obligaţia de menţinere continuă a programului:

Solicitantul trebuie să ia angajament scris pentru utilizarea corectă a investiţiei finanţate precum şi pentru continuitatea serviciilor în termenul stipulat.

Alte informaţii referitoare la proiect se pot obţine pe pagina web www.tega.ro sau la nr. de telefon 0367-401-911.

Documente descărcabile
 
Târgul Producătorilor şi Meşteşugarilor Locali

 

S.C. TEGA S.A., împreună cu Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe şi Consiliul Judeţean Covasna organizează o nouă ediţie a Târgului Producătorilor şi Meşteşugarilor Locali pe data de 5 aprilie, locaţia fiind vis-a-vis de Liceul Teoretic Mikes Kelemen (str. Kós Károly, nr.4).

Aşteptăm înscrierile la nr. de telefon 0367 401 911 din partea producătorilor şi meşteşugarilor locali până la data de 4 aprilie.

 

 
Program de desprăfuire în Sfântu Gheorghe
Scris de Székely Kincső   

Vremea favorabilă a asigurat începerea lucrării de desprăfuire a trotuarelor şi străzilor din municipiul Sf. Gheorghe. Lucrările de spălarea a suprafeţelor care vor fi curăţate se efectuează cu program de noapte în zilele lucrătoare, între orele 23:00 şi 7:00. Spălarea se efectuează de personalul desemnat al utilajului de spălare, conform programului prestabilit.

În condiţia în care vremea se va menţine în continuare frumoasă, desprăfuirea suprafeţelor de trotuare şi străzi din municipiu va fi efectuată conform programului.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de tel. 0267 310 123.

 

 

 
COLECTAREA DEŞEURILOR VEGETALE
Scris de Székely Kincső   

 

 

În cazul în care solicitați transportul pentru cantități mai mari de deșeuri vegetale, colectarea lor de la case particulare se efectuează numai din saci cu valoare preplătită de 0,50 bani/sac. Pentru deșeurile amestecate puteți achiziționa saci în valoare de 2 lei/bucată. Sacii se pot cumpăra de la caseria unității operatorului de salubritate din str. Crângului nr. 1.


Asociațiile de proprietari, care nu sunt în relație contractuală cu SC TEGA S.A. pentru efectuarea serviciilor de întreținere spații verzi, dar totuși solicită transportul deșeurilor vegetale colectate de la blocurile aparținătoare, pot solicita containere cu capacitate de 4 m³ sau 7 m³, prețul transportului de deșeuri colectate este de 70 lei/m³ (inclusiv TVA).


Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0267-310123.

 

LISTA STRĂZILOR
 
CONVINGEȚI-VĂ că "DEȘEURILE AU VALOARE"

 

CONCURS CU PREMII ÎN PERIOADA

3 februarie 2014 - 2 mai 2014

REGULAMENTUL CONCURSULUI - PREMII
 
COMUNICAT IMPORTANT
Scris de Kádár István   

 

S.C. TEGA S.A anunță utilizatorii că în localitățile membre ale Asociației Öko Sepsi se va schimba perioada de valabilitate al elementelor de identificare. Pentru luna august și septembrie va fi valabilă un autocolant (culoare galbenă), iar pentru lunile oktombrie, noiembrie și decembrie un autocolant (culoare albastră).


Începând cu luna ianuarie valabilitatea acestuia va fi pentru două luni, totodată din ianuarie utilizatorii care vor opta pentru plata în avans a serviciului de salubrizare vor beneficia de reducere, 5% pentru jumătate de an, respectiv 10% pentru un an. Astfel, conform plății efectuate elementele de identificare vor fi cu valabilitate de 6 luni, respectiv un an.


Utilizatorii persoane fizice și juridice pot opta pentru primirea facturilor de salubrizare în format electronic (prin e-mail). În cazul în care doresc primirea în acest format este necesară încheierea unui act adițional, formularul se poate solicita de la agentul încasator sau personal la sediul societății din str. Crângului nr. 1.

 

Clienţii noștri pot alege dintre următoarele posibilităţi

de plată a facturilor:


►   Prin agent încasator.

►   Prin numerar sau cu card bancar

la casieria sediului societăţii (str. Crângului nr.1).

Program casierie:

Luni, Miercuri 07:30 – 17:30

Marți, Joi, Vineri 07:30 – 15:00


►   Prin virament bancar în contul societăţii, care apare pe factură

sau pe site-ul TEGA SA. (Sub meniul Contact )

►   Posibilitatea de „debit direct”: clientul încheie cu banca agreată, un contract de „direct debit”, TEGA SA. transmite factura către banca respectivă iar banca se ocupă de plăţi.

Plăţi prin„debit direct” se pot efectua la următoarele sucursale bancare: CEC, BCR, BRD, ING, GarantiBank

►   La ATM-urile GarantiBank sucursala Sfântu Gheorghe, clienţii au posibilitatea de a plăti facturile prin numerar sau card bancar.

 
<< Început < Anterior 1 2 3 Următor > Sfârşit >>

Pagina 1 din 3

Meniu

Asociatia Eco Sepsi - pagina web

DISPECERAT - 0267310123
www.tega.ro