www.tega.ro
DISPECERAT - 0267310123 +++ SESIZARE CÂINI FĂRĂ STĂPÂN 0769065095
Prima paginăContactComunicateParteneriInfo factura

Hungarian (formal)Română (România)
Serviciul public pentru gestionarea câinilor fără stăpân

Începând din luna iulie SC TEGA S.A prin contract de concesiune pentru o perioadă de 5 ani a preluat Adăpostul de câini de la Câmpul Frumos, denumit “Serviciul public pentru gestionarea câinilor fără stăpân”. Cele 4 angajați preluați efectuează sarcinile de întrețienere al adăpostului, în prezent sunt 83 de câini, există 105 de boxe, dintre care 50 de boxe au fost construite recent de Primăria municipiului Sf. Gheorghe, în total pot fi adăpostiți 140 de câini.

În viitor, pe lângă personalul actual vor fi pregătiți și lucrătorii de salubritate pentru capturarea câinilor. Metoda de prindere a căinilor se efectuează cu capcane, care este mult mai simplă decât metoda cu tranchilizante. Scopul cel mai important este popularizarea adopției căinilor fără stăpân, dar și colaborarea cu primăriile localităților din jurul municipiului pentru efectuarea acestui serviciu. Sesizările despre căinile vagabonzi din Sf. Gheorghe se înregistrează la nr. de telefon 0769065095.

 
Modificare - Modernizarea spaţiilor de colectare al deşeurilor din Sf. Gheorghe

Descrierea proiectului: ”Modernizarea spaţiilor de colectare al deşeurilor din Sf. Gheorghe” este un proiect organizat de către S.C TEGA S.A din Sf. Gheorghe str. Crângului nr. 1 în parteneriat cu Primăria Municipiului Sf. Gheorghe

Proiectul iniţiat de S.C. TEGA S.A. are ca scop reînnoirea locurilor de colectare a deşeurilor menajere situate pe domeniul public în municipiul Sf. Gheorghe. Principiul programului constă în înfiinţarea sistemului de colectare destinat grupului de locuitori din zona blocurilor cu mai multe etaje în vederea colectării deşeurilor menajere precum şi al deşeurilor selective în mod individual. Sistemul de colectare vizează grupuri de locuitori care au oportunitatea să participe la programul care va ajuta creşterea cantităţii deşeurilor valorificabile, cântărirea acestora la preluare şi reducerea prin acest mod a valorii facturii de salubrizare individuale.

Proiectul vine în ajutorul locuitorilor de blocuri care în comun acord doresc să-şi schimbe modul de colectare a deşeurilor casnice într-unul prietenos cu mediul şi aspectul punctelor de colectare existente.

I.Scopul principal:

Scopul programului îl constituie modernizarea locurilor de depozitare a deşeurilor şi schimbarea imaginii spaţiului de depozitare, prin introducerea noului sistem de colectare cu metode proprii adecvate zonei de locuinţe, respectiv promovarea celei mai eficiente metode de colectare selective a deşeurilor casnice în vederea atingerii locale a obiectivelor asumate de aderare la UE.

II.Obiective:

 • Implementarea metodei noi de colectare a dşeurilor menajere la locurile de colectare cu aplicarea sistemului de colectare individuală al beneficiarilor.
 • Introducerea sistemului de colectare „door to door” are ca rezultat reducerea cantităţii deşeurilor menajere amestecate şi valorificarea deşeurilor selective colectate individual. Are ca scop creşeterea cantităţii deşeurilor valorificabile care necesită pe deoparte contribuţia propriu-zisă al beneficiarilor prin parcurgerea procesului de precolectare (respectare program de colectare, sortarea deşeurilor pe categorii) şi gestionarea deşeurilor colectate de către operatorul de salubritate prin transportul şi depozitarea lor la locuri special amenajate, faza finală constând în predarea cantităţilor colectate şi prin procedeele de reutilizare a deşeurilor se va obţine materii prime.
 • Valorificarea eficientă a cantităţii deşeurilor colectate de la populaţie prin implementarea procesului modernizat adecvat locurilor de colectare din zonele de blocuri din municipiul Sf. Gheorghe;
 • Îmbunătăţirea imaginii spaţiului de depozitare prin asigurarea unui mediu curat adaptat funcţional şi estetic locului reamenajat.
 • Realizarea modernizării locului de colectare şi dezvoltarea sistemului de revalorificare a deşeurilor preselectate – astfel reducând cantitatea deşeurilor menajere;
 • Asigurarea de folosinţă a locului într-un mediu sănătos prin excluderea factorilor dăunătoare şi nocive.

III. Alte informaţii

 • Documentaţia proiectului se poate solicita de la sediul societăţii din str. Crângului nr. 1 şi este disponibil pe siteul www.tega.ro. în perioada 1 aprilie - 31 iulie 2014.
 • Termenul limită pentru depunerea ofertelor şi a documentelor solicitate este 31 iulie 2014.

Perioada de implementare a proiectului 01.05.2014 – 01.05.2019

Valoarea proiectului finanţat este de 200.000 lei/anual.

IV. Condiţiile de participare la proiect

 • Asociaţiile de Proprietari care vor să participe la proiect, vor obţine acordul a 80% dintre proprietari (locatari) de apartamente una sau mai multe scări/blocuri cu privire la acceptarea implementării sistemului de colectare door-to-door;
 • Având în vedere că spaţiul de depozitare necesară coletării în sistem door-to-door a deşeurilor este limitată, numărul de etaje al blocurilor pentru care se aplică este de maximum 40 apartamente (blocuri cu mai multe etaje);
 • Participanţii la proiect trebuie să aibă contract valabil încheiat cu SC TEGA S.A. pentru serviciul de întreţinere spaţii verzi. Contractele de servicii întreţinere spaţii verzi trebuie să fie încheiate pentru o perioada de cel puţin 2 ani în prealabil, fără întrerupere, sub sancţiunea plăţii costului locului de depozitare de către A.P.;
 • Locul de colectare a deşeurilor menajere să nu fie dotat cu containere semisubterane;
 • Distribuirea cheilor de acces la sistemul de colectare să fie efectuat de reprezentanţii asociaţiilor de proprietari sau de persoanele desemnate de aceştia.

V. Criterii de selecţie :

 • Participanţii la proiect trebuie să aibă minimum 95 % gradul de contractare a serviciilor de colectare şi transport deşeuri menajere;
 • Valoarea facturilor neachitate pentru efectuarea serviciului de salubrizare să fie sub 5% din valoarea totală facturată beneficiarilor care formează grupul de participanţi al proiectului;
 • Se va lua în considerare distanţa dintre blocurile de locuinţă şi locul de colectare a deşeurilor menajere. În cazul în care distanţa este mai mare de 15 m., punctajul se va reduce proporţional.
 • Valoarea estimată pentru modernizarea unui spaţiu de depozitare al deşeurilor menajere este de 20.000 lei. La depunerea documentaţiei de participare solicitantul proiectului este obligat să specifice cuantumul valorii contribuţiei proprii, care va fi stabilit de comun acord al locatarilor. Procentul contribuţiei proprii se va determina pe baza valorii totale estimate proiectului (20.000 lei).

Proiectele finanţate vor fi selectate pe baza celei mai mari punctaje obţinute conform criteriilor de selecţie.

Participanţii care îndeplinesc toate criteriile de selecţie, în limita fondurilor bugetare disponibile vor participa la programul proiectului.

Obligaţia de menţinere continuă a programului:

Solicitantul trebuie să ia angajament scris pentru utilizarea corectă a investiţiei finanţate precum şi pentru continuitatea serviciilor în termenul stipulat.

Alte informaţii referitoare la proiect se pot obţine pe pagina web www.tega.ro sau la nr. de telefon 0367-401-911.

Citeşte mai mult...
 
Prelungire proiect

S.C. TEGA S.A a prelungit perioada pentru depunerea documentaţiei de participare la proiectul ”Modernizarea spaţiilor de colectare al deşeurilor din Sf. Gheorghe până la data de 31.07.2014., program destinat locatarilor din zonele de blocuri din municipiul Sf. Gheorghe.

Totodată s-a modificat condiţiile de participare precum şi criteriile de selecţie la proiect, astfel la programul de modernizare se pot înscrie şi locatarii blocurilor cu mai multe etaje.

Depunerea documentaţiei şi al formularelor de participare se efectuează la sediul SC TEGA S.A. Informaţii suplimentare legate de proiect se pot solicita la sediul din str. Crângului nr. 1 sau pe siteul societăţii.

 

 

 
Comunicat de interes public

Începând cu data de 27 mai au fost demontate recipientele pentru colectarea excrementelor adunate după câini pentru întreţinere şi revopsire în următoarele străzi:

Aleea Zefirului, str. Gábor Áron, str. Bem József, str. Castanilor, str. Tavaszi Sándor.

Recipientele vor fi montate după o săptămână de la data demontării.

Vă mulţumim pentru înţelegere!

 
Târgul Producătorilor şi Meşteşugarilor Locali

S.C. TEGA S.A., împreună cu Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe şi Consiliul Judeţean Covasna organizează Târgului Producătorilor şi Meşteşugarilor Locali pe data de 14-15 iunie, locaţia fiind vis-a-vis de Licelul Teoretic Mikes Kelemen (str. Kós Károly, nr.4).

Aşteptăm înscrierile la nr. de telefon 0367 401 911 din partea producătorilor şi meşteşugarilor locali până la data de 13 iunie.

 
Comunicat de interes public

Începând cu data de 20 mai au fost demontate recipientele pentru colectarea excrementelor adunate după câini pentru întreţinere şi revopsire în următoarele străzi:

Presei – bl. 18., Muzelor – bl. 12.,Sănătăţii – bl. 11., Tineretului, Benedek Elek şi Înfrăţirii bl. 8/A, Ion Creangă – bl.7., Centralei, Scurtă, Tuzson János – bl. 3, Tavaszi Sándor – bl. 4/B, Balázs Márton.


Recipientele vor fi montate după o săptămână de la data demontării.

Vă mulţumim pentru înţelegere!

 

 
COMUNICAT

Începând cu data de 12 mai au fost demontate recipientele pentru colectarea excrementelor adunate după câini pentru întreţinere şi revopsire în următoarele străzi:

Nicolae Iorga – în spatele bl. 1. (str. Pescarilor), Paiuş David, Făcliei – bl.15., Dealului – bl. 11/B, Bolyai János, Presei – bl. 18.

Vă mulţumim pentru înţelegere!

 

 
COMUNICAT

Vă anunţăm că începând cu data de 7 mai au fost demontate recipientele pentru colectarea excrementelor adunate după câini pentru întreţinere şi revopsire în următoarele străzi:

Textiliştilor – bl. 3/B, Nicolae Iorga – bl. 21,22,34., Crângului – bl. 40., bl.15/A, Vasile Goldiş, Dávid Ferenc, Viitorului, Teilor, László Ferenc, Romulus Cioflec, Cerbului, Podului.

Vă mulţumim pentru înţelegere!

 

 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 Următor > Sfârşit >>

Pagina 1 din 4

Meniu

Asociatia Eco Sepsi - pagina web

DISPECERAT - 0267310123 +++ SESIZARE CÂINI FĂRĂ STĂPÂN 0769065095
www.tega.ro