Hulladékelszállítás

tega-salubrity

Sepsiszentgyörgyről és Kovászna megyén belül 37 tagtelepülésről, a Tega Rt. egy jól bevált hulladékelszállítási program alapján szállítja el a háztartási, valamint a szelektív hulladékot.

Hogyan válogassunk? »

Hulladékelszállítás, Sepsiszentgyörgy és Szépmező — 2020

Városi hulladékszállítási program, 2020
Városi hulladékszállítási program, 2020
Sepsiszentgyörgy, hulladékelszállítás, utcák szerint
Sepsiszentgyörgy, hulladékelszállítás, utcák szerint

Vidéki hulladékelszállítás — 2020

Vidéki hulladékszállítási program, 2020
Vidéki hulladékszállítási program, 2020
Vidéki hulladékelszállítás, helységék
Vidéki hulladékelszállítás, helységék
Lomtalanítás és üveggyűjtés, falvak szerint, 2019
Lomtalanítás és üveggyűjtés, falvak szerint, 2019

Lomtalanítás és üveggyűjtés, Sepsiszentgyörgy és Szépmező — 2019

Lomtalanítás és üveggyűjtés
Lomtalanítás és üveggyűjtés
Üveggyűjtés, Sepsiszentgyörgy
Üveggyűjtés, Sepsiszentgyörgy
Üveggyűjtes októberben, Sepsiszentgyörgy
Üveggyűjtes októberben, Sepsiszentgyörgy

Hulladékelszállítási szolgáltatások díjszabásai

Háztartási hulladékelszállítás:

#. Szolgáltatás Mértékegység ÁFA-s ár
1. Előzetesen összegyűjtött háztartási hulladék elszállítása
• Városon, fizikai személyeknek***** személy/hónap 10 lej
• Tömbházban tartott kutyák után fizetendő díjszabás kutya/hónap 10 lej
• Jogi személyneknek 140 lej
• Vidéken, fizikai személyeknek személy/hónap 8 lej
2. Háztartási hulladék elszállítása hétvégi házaktól (felület ≤ 40 m²) év 28,80 lej
3. Háztartási hulladék elszállítása hétvégi házaktól (felület > 40 m²) év 115,20 lej
4. Lebomló hulladék átvétele a hulladékudvarban 45 lej
5. Nem újrahasznosítható hulladék átvétele a hulladékudvarban 95 lej
6. Építkezési–bontási hulladék átvétele a hulladékudvarban 24 lej
7. Törmelékes konténer elszállítása (7 m³)** alkalom 165 lej
8. Törmelékes konténer elszállítása (4 m³)** alkalom 95 lej
9. Hulladéktároló edény mosása, tisztítása, fertőtlenítése (120 l) db. 6,70 lej
10. Törmelékes zsák elszállítása (1 m³)
• Első kért zsák alkalom 50 lej
• Második kért zsák alkalom 75 lej
• Harmadik kért zsák alkalom 100 lej
11. Előre fizetett hulladékos zsák elszállítása – 120 l*** db. 2,00 lej
12. Konténer bérlése lebomló hulladéknak (4 m³) alkalom 50 lej
13. Konténer bérlése lebomló hulladéknak (7 m³) alkalom 90 lej
14. Hulladéktároló edény bérlése eseményekre (120 l) db/nap 4,16 lej
15. Hulladéktároló konténer bérlése eseményekre (1,1 m³) db/nap 5,95 lej
16. Konténer bérlés (4 m³) db./hónap 46 lej
17. Konténer bérlés (1,1 m³) hónap 38 lej
18. Hulladéktároló edény bérlése (120 l) hónap 4 lej
19. Hulladéktároló edény bérlése (240 l) hónap 6 lej
20. Értékesíthető PET palack gyűjtése és elszállítása* ingyenes
21. Értékesíthető papír gyűjtése és elszállítása* ingyenes
22. Értékesíthető üveg gyűjtése és elszállítása* ingyenes
23. Értékesíthető szelektív hulladékok gyűjtése és elszállítása – textíliák, e-hulladék, fénycső, használt elem, stb.* ingyenes
24. Előre fizetett szemetes zsák növényi hulladéknak db. 0,50 lej
25. Hulladéktároló garancia illeték (120 l) db. 75 lej
26. Építkezési – bontási engedélyhez szükséges igazolás kibocsájtása alkalom 40 lej

* A nem értékesíthető szelektív hulladékot a cég 140 lej/m³ díjszabás ellenében gyűjti össze és szállítja el (PET palack, papír, üveg, textíliák, e-hulladék, fénycső, használt elem, stb.). Az ár tartalmazza az ÁFA-t.

** Sepsiszentgyörgy municípium határain kívüli hulladékszállítás esetén, az ÖKO SEPSI Társulás területén, 4,80 lej/km felárral szállít a cég (beleértve az ÁFA-t is), figyelembe véve az oda-vissza utat egyaránt.

*** Az előre fizetett hulladékos zsákba gyűjtött háztartási hulladék elszállítását csak fizikai személyek igényelhetik, kizárólag olyan esetekben, amikor a hulladék mennyisége meghaladja az üzemeltetőtől kapott hulladéktároló edény kapacitását, vagy ha az egyén szerződéskötéskor hulladéktároló edény helyett előre fizetett hulladékos zsák használata mellett döntött.

***** Barót város esetében a vidéki díjszabás érvényes.

Tudnivalók

A több mint 5 tagú, azonos lakóhellyel rendelkező családok számára, mind vidéken, mind városon, a szolgáltatás számlázása 5 főre korlátozódik. Ez alól kivételt képeznek a tömbházban tartott kutyák, melyeknek száma hozzáadódik a személyek számához.

Mentesülnek a hulladékelszállítás díjszabásainak kifizetése alól az egy életévüket be nem töltött gyerekek, illetve a súlyos fogyatékkal élő személyek (a Munkaügyi, családi és esélyegyenlőségi miniszter 762/1992/2007-es, aktualizált, rendelete szerint). Ugyanakkor, a 70. életévüket betöltött személyek kedvezményezett hulladékelszállítási díjszabásban részesülnek a Kedvezményezett hulladékelszállítási díjszabások alkalmazásáról szóló rendelet értelmében, melyet az „ÖKO SEPSI” társulás részvényesei fogadtak el az 1/2020.01.16-os számú határozattal.

Azon jogi személyek esetében, ahol az összegyűjtött és elszállított hulladék mennyisége meghaladja a havi 5 köbmétert, a hulladéktároló konténer havi bérleti díja akár 0-ra is csökkenhet a felek közös megegyezésének következtében.

Azon jogi személyek esetében, amelyek a 16–17 pontoknál előírt tárolóedényeket bérelnek és 30 napon belül nem igényelnek hulladékelszállítást, a havi bérleti díjszabás 50%-kal nő az első hónapban és 100%-kal a második hónaptól kezdődően.

A 2 és 3-as pontnál megszabott háztartási hulladék hétvégi házaktól való elszállításának díjszabása nem vonatkozik azokra a hétvégi háztulajdonosokra, akiknek a stabil lakóhelye az “ÖKO SEPSI” közösségfejlesztési társulás területén van.

Azok a személyek, akik nem megfelelően választják szét és gyűjtik a különböző típúsú hulladékfajtákat: egyrészt a papírt, műanyagot, fémet és üveget, másrészt a vegyes háztartási hulladékot, azok esetében, a 211/2011-es, újraközölt, hulladékgazdálkodási törvény módosításai értelmében, a TEGA Rt. differenciált díjszabást köteles alkalmazni 14 lej/hónap/személy értékben vidéken és 17 lej/hónap/személy értékben városon.

Minden “ÖKO SEPSI” társuláshoz tartozó területi közigazgatási egységben a hulladékot a cég hetente gyűjti és szállítja, egyik héten a háztartási hulladékot, másik héten a szelektív hulladékot; Sepsiszentgyörgy területén a lebomló (bio) hulladékot minden héten elszállítja a cég.

Azok a felhasználók, akik a cég hulladékelszállítási ütemtervénél gyakoribb hulladékelszállítást igényelnek, azok esetében a díjszabás 14 lej/hónap/személy vidéken és 17 lej/hónap/személy városon. A gyakoribb hulladékelszállítás a felhasználó írott kérése alapján valósul meg.

A háztartási, illetve építkezési és bontási hulladék sürgősségi elszállítása esetén a díjszabás 25%-kal nő.

Fotógaléria

Fotók: Kristó-Gothárd Hunor