Transportarea deșeurilor

tega-salubrity

TEGA S.A. colectează și transportă deșeurile menajere, precum și cele selective atât de pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, cât și de pe teritoriul a 37 de unități administrativ teritoriale din județul Covasna, conform unui program bine stabilit.

Cum sortăm? »

Program de colectare deșeuri în Sfântu Gheorghe și Câmpul Frumos — 2022

Program de colectare deșeuri urban, 2022
Program de colectare deșeuri urban, 2022
Program de ridicare deșeuri, Sfântu Gheorghe, străzi
Program de ridicare deșeuri, Sfântu Gheorghe, străzi

Program de colectare deșeuri, rural — 2022

Program de colectare deșeuri rural, 2022
Program de colectare deșeuri rural, 2022
Program de colectare deșeuri, localități
Program de colectare deșeuri, localități

Program de colectare DEEE și degajare a obiectelor casnice nefolosibile — 2022, semestrul III și IV

Colectare DEEE și degajare a obiectelor casnice nefolosibile, anul 2022, semestrul III și IV
Colectare DEEE și degajare a obiectelor casnice nefolosibile, anul 2022, semestrul III și IV
Ce trebuie știut despre colectarea deșeurilor
Ce trebuie știut despre colectarea deșeurilor

Colectare de sticle, 2022

Colectare de sticlă, septembrie
Colectare de sticlă, septembrie

Tarifele serviciilor publice de salubrizare – valabil din 21.09.2022

Salubrizare menajeră:

#. Serviciul oferit UM Preț cu TVA
1. Transport deșeuri menajere precolectate
• Mediu urban – persoane fizice pers./lună 10 lei
• Câini de companie crescuți în apartament câine/lună 10 lei
• Persoane juridice 165 lei
• Mediu rural – persoane fizice pers./lună 8 lei
2. Depozitare deșeuri biodegradabile gratuit
3. Depozitare deșeuri din descopertări, construcții și demolări în Centrul de colectare 35 lei
4. Transport container cu moloz (24 m³), în afară de deșeu inert, placi bituminoase, placi azbociment și tuburi PVC ocazie 862 lei
5. Transport container cu moloz (7 m³), în afară de deșeu inert, placi bituminoase, placi azbociment și tuburi PVC ocazie 288 lei
6. Transport container cu moloz (5,5 m³), în afară de deșeu inert, placi bituminoase, placi azbociment și tuburi PVC ocazie 230 lei
7. Transport container cu moloz (4 m³), în afară de deșeu inert, placi bituminoase, placi azbociment și tuburi PVC ocazie 173 lei
8. Spălat container (120 l) buc. 12 lei
9. Transport sac cu moloz, în afară de deșeu inert, placi bituminoase, placi azbociment și tuburi PVC (1 m³)
• Primul sac solicitat ocazie 75 lei
• Al doilea sac solicitat ocazie 104 lei
• Al treilea sac solicitat ocazie 138 lei
10. Transport preplătit prin saci – 120 l buc. 7,00 lei
11. Chirie container pentru deșeuri biodegradabile (4 m³) ocazie 75 lei
12. Chirie container pentru deșeuri biodegradabile (5,5 m³) ocazie 110 lei
13. Chirie container pentru deșeuri biodegradabile (7 m³) ocazie 138 lei
14. Chirie container pentru deșeuri biodegradabile (24 m³) ocazie 402 lei
15. Închirierea la evenimente a pubelelor (120 l) buc./zi 7 lei
16. Închirierea la evenimente a pubelelor (1,1 m³) buc./zi 9 lei
17. Chirie container (1,1 m³) buc./lună 69 lei
18. Chirie container (4 m³) buc./lună 86 lei
19. Chirie container (5,5 m³) buc./lună 138 lei
20. Chirie container (7 m³) buc./lună 138 lei
21. Chirie pubelă (120 l) buc./lună 7,50 lei
22. Chirie pubelă (240 l) buc./lună 11 lei
23. Chirie container (24 m³)* buc./zi 31 lei
24. Chirie container (27 m³)* buc./zi 31 lei
25. Chirie container (7 m³)* buc./zi 12 lei
26. Transport deșeuri cu remorca lei/km 9,50 lei
27. Depozitare deșeuri nereciclabile în centrul de colectare 145 lei
28. Colectat și transportat PET valorificabil gratuit
29. Colectat și transportat hârtie valorificabilă gratuit
30. Colectat și transportat sticlă valorificabilă gratuit
31. Colectat și transportat deșeuri selective valorificabile – DEEE, tuburi fluorescente, baterii uzate, textile, etc. gratuit
32. Saci cu valoare preplătită pentru deșeuri vegetale buc. 1 leu
33. Garanție pubele (120 l) buc. 100 lei
34. Emitere aviz consultativ pentru autorizații de construcții ocazie 70 lei
35. Întreținere spații verzi mediu urban pentru asociații de proprietari fără împrăștiere material derapant pers./lună 5 lei
36. Întreținere spații verzi mediu urban pentru asociații de proprietari cu împrăștiere material derapant pers./lună 6 lei
37. Întreținere spații verzi mediu urban pentru asociații de proprietari cu împrăștiere material derapant pentru perioada de iarnă (decembrie – martie) pers./lună 9 lei
38. Montare/demontare/închiriere mese târguri masă 45 lei
39. Dislocare km 9,50 lei
40. Închiriere wc-uri mobile buc./zi 60 lei
41. Închiriere wc-uri mobile pentru perioada de cel puțin 10 zile buc./zi 40 lei
42. Vidanjare toalete ecologice ocazie 45 lei
43. Vidanjare toalete ecologice a clienților buc. 70 lei
44. Clorură de calciu granule kg 10 lei
45. Măturat, spălat mecanic către terți 1000 m²/ocazie 385 lei

Tarifele includ TVA.

*10 lei/zi – tarif chirie container pentru perioada maxim 3 zile.

Colectarea și transportul deșeurilor precolectate selectiv, respectiv Pet, hârtie și sticlă, DEEE, tuburi fluorescente, baterii uzate, textile, etc., care nu sunt valorificabile, se transportă contra cost cu tariful de 165 lei/m³ cu TVA

În cazul transportului deșeurilor, inclusiv serviciul de transport suplimentar față de programul stabilit, în afara perimetrului municipiului Sf. Gheorghe se va percepe un tarif de dislocare de 8,33 lei/km, inclusiv TVA, luându-se în calcul traseul dus-întors.

Sacii menajeri cu valoare preplătită se utilizează exclusiv de către persoanele fizice pentru colectarea deșeurilor menajere excedentare fată de capacitatea pubelei primite de la operator sau în cazul în care optează în contract pentru utilizare de saci în loc de pubelă.

În cazul orașului Baraolt se aplică tariful valabil în mediu urban, în afara de satele Biborțeni, Bodoș, Căpeni, Micloșoara și Racoșul de Sus.

Informații suplimentare

În cazul familiilor cu același domiciliu compuse din mai mult de 5 membrii, atât în mediu rural cât și în mediu urban, facturarea cantităților se limitează la 5 persoane. Se exceptează cazul câinilor de companie crescuți în apartamente, caz în care numărul acestora se va adăuga numărului de persoane pentru care se facturează prestațiile.

Persoanele cu handicap grav (în termenii O.M.F.F.S. şi OMSP nr. 762 / 1992 / 2007, modificată) se exceptează de la plata tarifelor de transport deşeuri. Persoanele care au împlinit vârsta de 70 de ani vor beneficia de reduceri de la plata tarifului de salubritate, conform Regulamentului de aplicare a exceptărilor de plată a tarifului de salubritate, fixat prin Hotărârea AGA a ADI ECO SEPSI nr. 1 din 16.01.2020.

În cazul persoanelor juridice la care cantitatea de deșeu produs depășește 5 m³ pe lună, chiria lunară a recipienţilor de precolectare se va reduce lunar cu acordul părților, existând posibilitatea eliminării totale.

În cazul societăților care închiriază recipienţi de colectare prevăzuți la punctele 17, 18, 20 (salubrizare menajeră) și nu solicită transport deșeuri, tariful lunar se majorează cu 50 % în prima lună și cu 100 % începând cu luna a doua.

La Salubrizare menajeră pct. 1. – persoane fizice tariful se poate diminua cu 70 % din valoarea actualizată de valorificare a deșeurilor de hârtie, plastic, ambalaje de sticlă și DEEE inclusiv bonificațiile încasate de TEGA S.A. de la organizațiile colective de reciclare, corespunzător cantităților predate de utilizatorii serviciilor de salubritate către TEGA S.A. cu ocazia caravanelor de reciclare respectiv cu ocazia predării deșeurilor la centrul de colectare selectivă.

Utilizatorul care nu colectează separat deșeurile menajere, acesta generează un volum mai mare de deșeu menajer, față de utilizatorii care colectează separat, astfel pentru aceste persoane se stabilește tariful de colectare și transport de 14 lei/lună/pers., în cazul fiecărei unități locative rurale și 17 lei/lună/pers., în cazul fiecărei unități locative de pe raza teritoriului Municipiul Sfântu Gheorghe, respectiv în raza teritorială a orașului Baraolt. Totodată acești utilizatori riscă să fie și amendați conform dispozițiilor art. 14 (1) din Legea 211/2011.

Utilizatorii care solicită o frecvență de colectare suplimentară a serviciului de colectare a deșeurilor, generează un volum mai mare de deșeu, față de programul stabilit, se aplică un tarif de 14 lei/lună/pers., în cazul fiecărei unități locative rurale solicitante și 17 lei/lună/pers., în cazul fiecărei unități locative solicitante de pe raza teritoriului Municipiul Sfântu Gheorghe, respectiv în raza teritorială a orașului Baraolt. Solicitarea serviciului de colectare a deșeurilor suplimentare se efectuează pe baza unei cereri înregistrate la S.C. TEGA S.A. În fiecare UAT deșeurile se colectează săptămânal, într-o săptămână deșeurile menajere, cealaltă săptămână deșeurile selective; în Municipiul Sfântu Gheorghe, colectarea deșeurilor biodegradabile se efectuează săptămânal, alternativ cu deșeurile menajere sau celor selective.

Utilizatorul persoana juridică care nu colectează separat deșeurile menajere, acesta generează un volum mai mare de deșeu menajer, față de utilizatorii care colectează separat deșeurile selective (hârtie, carton, metal, plastic, sticlă), astfel pentru aceste persoane se stabilește tariful diferențiat de colectare și transport de 247 lei/mc inclusiv TVA. Totodată acești utilizatori riscă să fie și amendați conform dispozițiilor art. 14 (1) din Legea 211/2011.

Utilizatorul persoana juridică pentru care se aplică tariful de depozitare și de la care operatorul de salubritate nu colectează, respectiv nu transportă deșeuri selective (hârtie, carton, metal, plastic, sticlă), astfel pentru aceste persoane se stabilește tariful diferențiat de colectare și transport de 720 lei/tonă + TVA.

În cazul transporturilor de deșeuri menajere sau din construcții și demolări în caz de solicitare de urgența se poate percepe o majorare de tarif de 25 %.

În cazul UAT-lor, unde gradul de acoperire cu contracte de salubrizare este sub 80%, se aplică tariful de depozitare de 480 lei/tonă + TVA.

Modalitatea de acoperire a costurilor de colectare, transport a deșeurilor de ambalaje este de 1.372,30 lei + TVA/tonă. Începând cu data de 01.01.2022 modalitatea de acoperire a costurilor de colectare, transport a deșeurilor de ambalaje va fi de 1.382,30 lei + TVA/tonă.

Galerie foto

Fotografii: Kristó-Gothárd Hunor