Transportarea deșeurilor

tega-salubrity

TEGA S.A. colectează și transportă deșeurile menajere, precum și cele selective atât de pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, cât și de pe teritoriul a 37 de unități administrativ teritoriale din județul Covasna, conform unui program bine stabilit.

Cum sortăm? »

Program de colectare deșeuri în Sfântu Gheorghe și Câmpul Frumos — 2024

Program de colectare deșeuri - 2024
Program de colectare deșeuri - 2024
Program de ridicare deșeuri, Sfântu Gheorghe, străzi
Program de ridicare deșeuri, Sfântu Gheorghe, străzi

Program de colectare deșeuri, rural — 2024

Program de colectare deșeuri - 2024
Program de colectare deșeuri - 2024
Program de colectare deșeuri, localități
Program de colectare deșeuri, localități

Program de colectare DEEE și degajare a obiectelor casnice nefolosibile

Colectare DEEE și degajare a obiectelor casnice nefolosibile, anul 2024, semestrul I și II
Colectare DEEE și degajare a obiectelor casnice nefolosibile, anul 2024, semestrul I și II
Ce trebuie știut despre colectarea deșeurilor
Ce trebuie știut despre colectarea deșeurilor
Cum să folosim sacul Big Bag?
Cum să folosim sacul Big Bag?

Tarifele serviciilor publice de salubrizare – valabil din 01.01.2024

Salubrizare menajeră:

#. Serviciul oferit UM Preț cu TVA
1. Transport deșeuri menajere precolectate
• Mediu urban – persoane fizice pers./lună 20 lei
• Câini de companie crescuți în apartament câine/lună 20 lei
• Persoane juridice 244,80 lei
• Mediu rural – persoane fizice pers./lună 12 lei
2. Depozitare deșeuri biodegradabile gratuit
3. Depozitare deșeuri nereciclabile în Centrul de colectare 210 lei
4. Depozitare deșeuri din descopertări, construcții și demolări în Centrul de colectare 42 lei
5. Transport container cu moloz (24 m³), în afară de deșeu inert, placi bituminoase, placi azbociment și tuburi PVC ocazie 913 lei
6. Transport container cu moloz (7 m³), în afară de deșeu inert, placi bituminoase, placi azbociment și tuburi PVC ocazie 330 lei
7. Transport container cu moloz (5,5 m³), în afară de deșeu inert, placi bituminoase, placi azbociment și tuburi PVC ocazie 250 lei
8. Transport container cu moloz (4 m³), în afară de deșeu inert, placi bituminoase, placi azbociment și tuburi PVC ocazie 200 lei
9. Spălat container (120 l) buc. 14 lei
10. Transport sac cu moloz, în afară de deșeu inert, placi bituminoase, placi azbociment și tuburi PVC (1 m³)
• Primul sac solicitat ocazie 90 lei
• Al doilea sac solicitat ocazie 125 lei
• Al treilea sac solicitat ocazie 165 lei
11. Transport preplătit prin saci – 120 l buc. 10 lei
12. Chirie container pentru deșeuri biodegradabile (4 m³) ocazie 75 lei
13. Chirie container pentru deșeuri biodegradabile (5,5 m³) ocazie 110 lei
14. Chirie container pentru deșeuri biodegradabile (7 m³) ocazie 138 lei
15. Chirie container pentru deșeuri biodegradabile (24 m³) ocazie 402 lei
16. Închirierea la evenimente a pubelelor (120 l) buc./zi 8,5 lei
17. Închirierea la evenimente a pubelelor (1,1 m³) buc./zi 11 lei
18. Chirie container (1,1 m³) buc./lună 69 lei
19. Chirie container (4 m³) buc./lună 86 lei
20. Chirie container (5,5 m³) buc./lună 138 lei
21. Chirie container (7 m³) buc./lună 138 lei
22. Chirie pubelă (120 l) buc./lună 7,50 lei
23. Chirie pubelă (240 l) buc./lună 11 lei
24. Chirie container (24 m³)* buc./zi 31 lei
25. Chirie container (27 m³)* buc./zi 31 lei
26. Chirie container (7 m³)* buc./zi 12 lei
27. Transport deșeuri cu remorca lei/km 9,50 lei
28. Colectat și transportat PET valorificabil gratuit
29. Colectat și transportat hârtie valorificabilă gratuit
30. Colectat și transportat sticlă valorificabilă gratuit
31. Colectat și transportat deșeuri selective valorificabile – DEEE, tuburi fluorescente, baterii uzate, textile, etc. gratuit
32. Saci cu valoare preplătită pentru deșeuri vegetale buc.
33. Pubele (120 l) buc. 120 lei
34. Emitere aviz/adeverință consultativ(ă) pentru autorizații de construcții ocazie 100 lei
35. Întreținere spații verzi mediu urban pentru asociații de proprietari fără împrăștiere material derapant pers./lună 9 lei
36. Întreținere spații verzi mediu urban pentru asociații de proprietari cu împrăștiere material derapant pers./lună 15 lei
37. Montare/demontare mese târguri masă 45 lei
38. Dislocare km 9,50 lei
39. Închiriere wc-uri mobile buc./zi 80 lei
40. Închiriere wc-uri mobile pentru perioada de cel puțin 10 zile buc./zi 40 lei
41. Vidanjare toalete ecologice ocazie/buc. 45 lei
42. Vidanjare toalete ecologice a clienților buc. 70 lei
43. Clorură de calciu granule kg 10 lei
44. Măturat, spălat mecanic către terți 1000 m²/ocazie 385 lei
45. Utilizatorul – persoană fizică care nu colectează separat deșeurile menajere (hârtie, carton, metal, plastic și sticlă) – tarif distinct
• Rural
• Urban
pers./lună
pers./lună
20 lei
30 lei
46. Utilizatorul – persoană fizică – colectare suplimentară a deșeurilor
• Rural
• Urban
pers./lună
pers./lună
20 lei
30 lei
47. Tocare crengi la domiciliul clienților și colaboratorilor terți 12 lei

Tarifele includ TVA.

*10 lei/zi – tarif chirie container pentru perioada maxim 3 zile.

Colectarea și transportul deșeurilor precolectate selectiv, respectiv Pet, hârtie și sticlă, DEEE, tuburi fluorescente, baterii uzate, textile, etc., care nu sunt valorificabile, se transportă contra cost cu tariful de 244,80 lei/m³ cu TVA

În cazul transportului deșeurilor, inclusiv serviciul de transport suplimentar față de programul stabilit, în afara perimetrului municipiului Sf. Gheorghe se va percepe un tarif de dislocare de 9,50 lei/km, inclusiv TVA, luându-se în calcul traseul dus-întors.

Sacii menajeri cu valoare preplătită se utilizează exclusiv de către persoanele fizice pentru colectarea deșeurilor menajere excedentare fată de capacitatea pubelei primite.

În cazul orașului Baraolt se aplică tariful valabil în mediu urban, în afara de satele Biborțeni, Bodoș, Căpeni, Micloșoara și Racoșul de Sus.

Informații suplimentare

 • Se exceptează de la plata tarifelor de transport deșeuri persoanele cu handicap grav (așa cum sunt definite în Ordinul nr. 762 din 31 august 2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap.)

 • În cazul persoanelor juridice la care cantitatea de deșeu produs depășește 5 m³ pe lună, chiria lunară a recipienţilor de precolectare se va reduce lunar cu acordul părților, existând posibilitatea eliminării totale.

 • În cazul societăților care închiriază recipienţi de colectare prevăzuți la punctele 17 - 25 (salubrizare menajeră) și nu solicită transport deșeuri, tariful lunar se majorează cu 50 % în prima lună și cu 100 % începând cu luna a doua.

 • La Salubrizare menajeră pct. 1. – persoane fizice tariful se poate diminua cu 70 % din valoarea actualizată de valorificare a deșeurilor de hârtie, plastic, ambalaje de sticlă și DEEE inclusiv bonificațiile încasate de TEGA S.A. de la organizațiile colective de reciclare, corespunzător cantităților predate de utilizatorii serviciilor de salubritate către TEGA S.A. cu ocazia caravanelor de reciclare respectiv cu ocazia predării deșeurilor la centrul de colectare selectivă.

 • În fiecare unitate administrativ teritorială deșeurile se colectează săptămânal, într-o săptămână deșeurile menajere, în cealaltă săptămână deșeurile selective. În Municipiul Sfântu Gheorghe, respectiv în raza teritorială a orașului Baraolt, colectarea deșeurilor biodegradabile se efectuează săptămânal, alternativ cu deșeurile menajere sau a celor selective.

 • Pentru utilizatorul – persoană fizică, care nu colectează separat deșeurile menajere (hârtie, carton, metal, plastic și sticlă), generând astfel un volum mai mare de deșeu menajer față de utilizatorii care colectează separat, se stabilește un tarif distinct de colectare și transport deșeuri de 20 lei/lună/pers., în cazul fiecărei unități locative rurale și de 35 lei/lună/pers., în cazul fiecărei unități locative de pe raza teritoriului Municipiul Sfântu Gheorghe și al orașului Baraolt.

 • În cazul utilizatorilor care solicită o frecvență de colectare suplimentară a serviciului de colectare a deșeurilor, față de programul prestabilit, generând astfel un volum mai mare de deșeu menajer, se aplică un tarif distinct de 20 lei/lună/pers., în cazul fiecărei unități locative rurale solicitante și 35 lei/lună/pers., în cazul fiecărei unități locative solicitante de pe raza teritoriului Municipiul Sfântu Gheorghe, și al orașului Baraolt. Solicitarea serviciului de colectare a deșeurilor suplimentare se efectuează pe baza unei cereri înregistrate la registratura societății TEGA S.A. sau online, prin e-mail, la adresa office@tega.ro.

 • Pentru utilizatorul - persoana juridică, care nu colectează separat deșeurile menajere (hârtie, carton, metal, plastic și sticlă), generând astfel un volum mai mare de deșeu menajer față de utilizatorii care colectează separat, se stabilește tariful distinct de colectare și transport de 348 lei/m³ TVA inclus.

 • În cazul utilizatorilor - persoană juridică, pentru care se aplică tariful de depozitare și de la care operatorul de salubritate nu colectează, respectiv nu transportă deșeuri selective (hârtie, carton, metal, plastic, sticlă), se stabilește tariful distinct de colectare și transport de 980 lei/t + TVA.

 • În cazul transporturilor de deșeuri menajere sau din construcții și demolări, în cazul unei solicitări de urgență, se poate percepe o majorare de tarif de 25%.

 • În cazul unităților administrativ teritoriale, unde gradul de acoperire cu contracte de salubrizare individuale este sub 80%, se aplică tariful de depozitare de 739,22 lei/t + TVA.

 • Modalitatea de acoperire a costurilor de colectare, transport a deșeurilor de ambalaje este de 1349,86 lei + TVA/tonă.

Galerie foto

Fotografii: Kristó-Gothárd Hunor