Transportarea deșeurilor

tega-salubrity

TEGA S.A. colectează și transportă deșeurile menajere, precum și cele selective atât de pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, cât și de pe teritoriul a 37 de unități administrativ teritoriale din județul Covasna, conform unui program bine stabilit.

Cum sortăm? »

Program de colectare deșeuri în Sfântu Gheorghe și Câmpul Frumos — 2020

Program de colectare deșeuri urban, 2020
Program de colectare deșeuri urban, 2020
Program de ridicare deșeuri, Sfântu Gheorghe, străzi
Program de ridicare deșeuri, Sfântu Gheorghe, străzi

Program de colectare deșeuri, rural — 2020

Program de colectare deșeuri rural, 2020
Program de colectare deșeuri rural, 2020
Program de colectare deșeuri, localități
Program de colectare deșeuri, localități

Program de colectare deee și degajare a obiectelor casnice nefolosibile — 2020

Program de colectare DEEE și degajare a obiectelor casnice nefolosibile, anul 2020
Program de colectare DEEE și degajare a obiectelor casnice nefolosibile, anul 2020

Programul de colectare sticlă în Sfântu Gheorghe — 2020

Colectare sticlă-Sfântu Gheorhge, 2020-1
Colectare sticlă-Sfântu Gheorhge, 2020-1
Colectare sticlă-Sfântu Gheorhge, 2020-2
Colectare sticlă-Sfântu Gheorhge, 2020-2

Tarifele serviciilor publice de salubrizare

Salubrizare menajeră:

#. Serviciul oferit UM Preț cu TVA
1. Transport deșeuri menajere precolectate
• Mediu urban – persoane fizice***** pers./lună 10 lei
• Câini de companie crescuți în apartament câine/lună 10 lei
• Persoane juridice 140 lei
• Mediu rural – persoane fizice pers./lună 8 lei
2. Transport deșeuri de la case de vacanța (suprafaţa ≤ 40 m²) an 28,80 lei
3. Transport deșeuri de la case de vacanța (suprafață > 40 m²) an 115,20 lei
4. Depozitare deșeuri biodegradabile 0 lei
5. Depozitare deșeuri nereciclabile în Centrul de colectare 110 lei
6. Depozitare deșeuri din descopertări, construcții și demolări în Centrul de colectare 30 lei
7. Transport container cu moloz (7 m³)** ocazie 180 lei
8. Transport container cu moloz (4 m³)** ocazie 110  lei
9. Spălat container (120 l) buc. 6,70 lei
10. Transport sac cu moloz (1 m³)
• Primul sac solicitat ocazie 50 lei
• Al doilea sac solicitat ocazie 75 lei
• Al treilea sac solicitat ocazie 100 lei
11. Transport preplătit prin saci – 120 l*** buc. 5,00 lei
12. Chirie container pentru deșeuri biodegradabile (4 m³) ocazie 50 lei
13. Chirie container pentru deșeuri biodegradabile (7 m³) ocazie 90 lei
14. Închirierea la evenimente a pubelelor (120 l) buc./zi 4,16 lei
15. Închirierea la evenimente a pubelelor (1,1 m³) buc./zi 5,95 lei
16. Chirie container (4 m³) buc./lună 46 lei
17. Chirie container (1,1 m³) lună 38 lei
18. Chirie pubelă (120 l) lună 4 lei
19. Chirie pubelă (240 l) lună 6 lei
20. Colectat și transportat PET valorificabil* gratuit
21. Colectat și transportat hârtie valorificabilă* gratuit
22. Colectat și transportat sticlă valorificabilă* gratuit
23. Colectat și transportat deșeuri selective valorificabile – DEEE, tuburi fluorescente, baterii uzate, textile, etc.* gratuit
24. Saci cu valoare preplătită pentru deșeuri vegetale buc. 0,50 lei
25. Garanție pubele (120 l) buc. 75 lei
26. Emitere aviz consultativ pentru autorizații de construcții ocazie 40 lei
27. Întreținere spații verzi mediu urban pentru asociații de proprietari fără împrăștiere material derapant pers./lună 3,96 lei
28. Întreținere spații verzi mediu urban pentru asociații de proprietari cu împrăștiere material derapant pers./lună 5,15 lei
29. Întreținere spații verzi mediu urban pentru asociații de proprietari cu împrăștiere material derapant pentru perioada de iarnă (decembrie – martie) pers./lună 8,40 lei
30. Montare/demontare mese târguri masă 36 lei
31. Dislocare km 5,2 lei
32. Închiriere wc-uri mobile buc./zi 48 lei
33. Închiriere wc-uri mobile pentru perioada de cel puțin 10 zile buc./zi 30 lei
34. Vidanjare toalete ecologice ocazie 35 lei
35. Clorură de calciu granule kg 5 lei

* Colectarea și transportul deșeurilor precolectate selectiv, respectiv Pet, hârtie și sticlă, DEEE, tuburi fluorescente, baterii uzate, textile, etc., care nu sunt valorificabile, se transportă contra cost cu tariful de 140 lei/m³ cu TVA.

** În cazul transportului în afara perimetrului municipiului Sf. Gheorghe se va percepe un tarif de dislocare de 4,80 lei/km inclusiv TVA, luându-se în calcul traseul dus-întors.

*** Sacii menajeri cu valoare preplătită se utilizează exclusiv de către persoanele fizice pentru colectarea deșeurilor menajere excedentare fată de capacitatea pubelei primite de la operator sau în cazul în care optează în contract pentru utilizare de saci în loc de pubelă.

***** În cazul orașului Baraolt se aplică tariful valabil în mediu rural.

Informații suplimentare

În cazul familiilor cu același domiciliu compuse din mai mult de 5 membrii, atât în mediu rural cât și în mediu urban, facturarea cantităților se limitează la 5 persoane. Se exceptează cazul câinilor de companie crescuți în apartamente, caz în care numărul acestora se va adăuga numărului de persoane pentru care se facturează prestațiile.

Persoanele cu handicap grav (în termenii O.M.F.F.S. şi OMSP nr. 762 / 1992 / 2007, modificată) se exceptează de la plata tarifelor de transport deșeuri. Persoanele care au împlinit vârsta de 70 de ani vor beneficia de reduceri de la plata tarifului de salubritate, conform Regulamentului de aplicare a exceptărilor de plată a tarifului de salubritate, fixat prin Hotărârea AGA a ADI ECO SEPSI nr. 1 din 16.01.2020.

În cazul persoanelor juridice la care cantitatea de deșeu produs depășește 5 m³ pe lună, chiria lunară a recipienţilor de precolectare se va reduce lunar cu acordul părților, existând posibilitatea eliminării totale. În cazul societăților care închiriază recipienţi de colectare prevazuți la punctele 12 - 15 (salubrizare menajeră) și nu solicită transport deșeuri, tariful lunar se majorează cu 50 % în prima lună și cu 100 % începând cu luna doua.

La Salubrizare menajeră pct. 2. şi 3. nu se aplică proprietarilor de case de vacanța care au domiciliul stabil în raza teritorială a membrilor Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciile de salubrizare a localităților „ECO SEPSI”.

La Salubrizare menajeră pct. 1. – persoane fizice tariful se poate diminua cu 70 % din valoarea actualizată de valorificare a deșeurilor de hârtie, plastic, ambalaje de sticlă și DEEE inclusiv bonificațiile încasate de TEGA S.A. de la organizațiile colective de reciclare, corespunzător cantităților predate de utilizatorii serviciilor de salubritate către TEGA S.A. cu ocazia caravanelor de reciclare respectiv cu ocazia predării deșeurilor la centrul de colectare selectivă.

Utilizatorul care nu colectează separat deșeurile menajere, acesta generează un volum mai mare de deșeu menajer, față de utilizatorii care colectează separat, astfel pentru aceste persoane se stabilește tariful de colectare și transport de 14 lei/lună/pers., în cazul fiecărei unități locative rurale și 17 lei/lună/pers., în cazul fiecărei unități locative de pe raza teritoriului Municipiul Sfântu Gheorghe. Totodată acești utilizatori riscă să fie și amendați conform dispozițiilor art. 14 (1) din Legea 211/2011.

Utilizatorii care solicită o frecvență de colectare suplimentară a serviciului de colectare a deșeurilor, generează un volum mai mare de deșeu, față de programul stabilit, se aplică un tarif de 14 lei/lună/pers., în cazul fiecărei unități locative rurale solicitante și 17 lei/lună/pers., în cazul fiecărei unități locative solicitante de pe raza teritoriului Municipiul Sfântu Gheorghe. Solicitarea serviciului de colectare a deșeurilor suplimentare se efectuează pe baza unei cereri înregistrate la S.C. TEGA S.A. În fiecare UAT deșeurile se colectează săptămânal, într-o săptămână deșeurile menajere, cealaltă săptămână deșeurile selective; în Municipiul Sfântu Gheorghe, colectarea deșeurilor biodegradabile se efectuează săptămânal, alternativ cu deșeurile menajere sau celor selective.

În cazul transporturilor de deșeuri menajere sau din construcții și demolări în caz de solicitare de urgența se poate percepe o majorare de tarif de 25 %.

În cazul UAT-lor, unde gradul de acoperire cu contracte de salubrizare este sub 80%, se aplică tariful de depozitare de 450 lei/tonă + TVA (535 lei).

Modalitatea de acoperire a costurilor de colectare, transport a deșeurilor de ambalaje este de 1.304 lei + TVA/tonă.

Galerie foto

Fotografii: Kristó-Gothárd Hunor