Transportarea deșeurilor

tega-salubrity

TEGA S.A. colectează și transportă deșeurile menajere, precum și cele selective atât de pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, cât și de pe teritoriul a 37 de unități administrativ teritoriale din județul Covasna, conform unui program bine stabilit.

Cum sortăm? »

Program de colectare deșeuri în Sfântu Gheorghe și Câmpul Frumos — 2021

Program de colectare deșeuri urban, 2021
Program de colectare deșeuri urban, 2021
Program de ridicare deșeuri, Sfântu Gheorghe, străzi
Program de ridicare deșeuri, Sfântu Gheorghe, străzi

Program de colectare deșeuri, rural — 2021

Program de colectare deșeuri rural, 2021
Program de colectare deșeuri rural, 2021
Program de colectare deșeuri, localități
Program de colectare deșeuri, localități

Program de colectare DEEE și degajare a obiectelor casnice nefolosibile — 2021, semestrul II

Program de colectare DEEE și degajare a obiectelor casnice nefolosibile, anul 2021, semestrul II
Program de colectare DEEE și degajare a obiectelor casnice nefolosibile, anul 2021, semestrul II

Programul de colectare sticlă în Sfântu Gheorghe — 2021

Colectare sticlă-Sfântu Gheorhge, 2021-1
Colectare sticlă-Sfântu Gheorhge, 2021-1
Colectare sticlă-Sfântu Gheorghe, 2021-2
Colectare sticlă-Sfântu Gheorghe, 2021-2

Tarifele serviciilor publice de salubrizare – valabil din 06.10.2021

Salubrizare menajeră:

#. Serviciul oferit UM Preț cu TVA
1. Transport deșeuri menajere precolectate
• Mediu urban – persoane fizice3 pers./lună 10 lei
• Câini de companie crescuți în apartament câine/lună 10 lei
• Persoane juridice 155 lei
• Mediu rural – persoane fizice pers./lună 8 lei
2. Depozitare deșeuri biodegradabile 0 lei
3. Depozitare deșeuri din descopertări, construcții și demolări în Centrul de colectare 30 lei
4. Transport container cu moloz (7 m³), în afară de deșeu inert, placi bituminoase, placi azbociment și tuburi PVC ocazie 180 lei
5. Transport container cu moloz (5,5 m³), în afară de deșeu inert, placi bituminoase, placi azbociment și tuburi PVC ocazie 145 lei
6. Transport container cu moloz (4 m³), în afară de deșeu inert, placi bituminoase, placi azbociment și tuburi PVC ocazie 110 lei
7. Spălat container (120 l) buc. 6,70 lei
8. Transport sac cu moloz, în afară de deșeu inert, placi bituminoase, placi azbociment și tuburi PVC (1 m³)
• Primul sac solicitat ocazie 50 lei
• Al doilea sac solicitat ocazie 75 lei
• Al treilea sac solicitat ocazie 100 lei
9. Transport preplătit prin saci – 120 l2 buc. 5,00 lei
10. Chirie container pentru deșeuri biodegradabile (4 m³) ocazie 50 lei
11. Chirie container pentru deșeuri biodegradabile (7 m³) ocazie 90 lei
12. Închirierea la evenimente a pubelelor (120 l) buc./zi 4,16 lei
13. Închirierea la evenimente a pubelelor (1,1 m³) buc./zi 5,95 lei
14. Chirie container (1,1 m³) lună 45 lei
15. Chirie container (4 m³) buc./lună 60 lei
16. Chirie container (5,5 m³) lună 90 lei
17. Chirie container (7 m³) buc./lună 90 lei
18. Chirie pubelă (120 l) lună 5 lei
19. Chirie pubelă (240 l) lună 7 lei
20. Chirie container (24 m³)4 buc./zi 20 lei
21. Chirie container (27 m³)4 buc./zi 20 lei
22. Transport deșeuri cu remorca lei/km 7,20 lei
23. Depozitare deșeuri nereciclabile în centrul de colectare 130 lei
24. Colectat și transportat PET valorificabil1 gratuit
25. Colectat și transportat hârtie valorificabilă1 gratuit
26. Colectat și transportat sticlă valorificabilă1 gratuit
27. Colectat și transportat deșeuri selective valorificabile – DEEE, tuburi fluorescente, baterii uzate, textile, etc.1 gratuit
28. Saci cu valoare preplătită pentru deșeuri vegetale buc. 0,50 lei
29. Garanție pubele (120 l) buc. 75 lei
30. Emitere aviz consultativ pentru autorizații de construcții ocazie 40 lei
31. Întreținere spații verzi mediu urban pentru asociații de proprietari fără împrăștiere material derapant pers./lună 3,96 lei
32. Întreținere spații verzi mediu urban pentru asociații de proprietari cu împrăștiere material derapant pers./lună 5,15 lei
33. Întreținere spații verzi mediu urban pentru asociații de proprietari cu împrăștiere material derapant pentru perioada de iarnă (decembrie – martie) pers./lună 8,40 lei
34. Montare/demontare/închiriere mese târguri masă 36 lei
35. Dislocare km 5,2 lei
36. Închiriere wc-uri mobile buc./zi 48 lei
37. Închiriere wc-uri mobile pentru perioada de cel puțin 10 zile buc./zi 30 lei
38. Vidanjare toalete ecologice ocazie 35 lei
39. Vidanjare toalete ecologice a clienților buc. 54 lei
40. Clorură de calciu granule kg 5 lei
41. Măturat, spălat mecanic către terți 1000 m²/ocazie 255 lei

1 Colectarea și transportul deșeurilor precolectate selectiv, respectiv Pet, hârtie și sticlă, DEEE, tuburi fluorescente, baterii uzate, textile, etc., care nu sunt valorificabile, se transportă contra cost cu tariful de 155 lei/m³ cu TVA. În cazul transportului deșeurilor, inclusiv serviciul de transport suplimentar față de programul stabilit, în afara perimetrului municipiului Sf. Gheorghe se va percepe un tarif de dislocare de 5,20 lei/km, inclusiv TVA, luându-se în calcul traseul dus-întors.

2 Sacii menajeri cu valoare preplătită se utilizează exclusiv de către persoanele fizice pentru colectarea deșeurilor menajere excedentare fată de capacitatea pubelei primite de la operator sau în cazul în care optează în contract pentru utilizare de saci în loc de pubelă.

3 În cazul oraşului Baraolt se aplică tariful valabil în mediu urban, în afara de satele Biborțeni, Bodoș, Căpeni, Micloșoara și Racoșul de Sus.

4 10 lei/zi – tarif chirie container pentru perioada maxim 3 zile

Informații suplimentare

În cazul familiilor cu același domiciliu compuse din mai mult de 5 membrii, atât în mediu rural cât și în mediu urban, facturarea cantităților se limitează la 5 persoane. Se exceptează cazul câinilor de companie crescuți în apartamente, caz în care numărul acestora se va adăuga numărului de persoane pentru care se facturează prestațiile.

Se exceptează de la plata tarifelor de transport deșeuri persoanele cu handicap grav (așa cum sunt definite în Ordinul nr. 762 din 31 august 2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap.) Persoanele care au împlinit vârsta de 70 de ani vor beneficia de reduceri de la plata tarifului de salubrizare, conform Regulamentului de aplicare a excepțiilor de plată a tarifului de salubrizare, aprobat prin Hotărârea AGA a ADI ECO SEPSI nr. 1 din 16.01.2020.

În cazul persoanelor juridice la care cantitatea de deșeu produs depășește 5 m³ pe lună, chiria lunară a recipienţilor de precolectare se va reduce lunar cu acordul părților, existând posibilitatea eliminării totale.

În cazul societăților care închiriază recipienţi de colectare prevăzuți la punctele 12 - 15 (salubrizare menajeră) și nu solicită transport deșeuri, tariful lunar se majorează cu 50 % în prima lună și cu 100 % începând cu luna a doua.

La Salubrizare menajeră pct. 1. – persoane fizice tariful se poate diminua cu 70 % din valoarea actualizată de valorificare a deșeurilor de hârtie, plastic, ambalaje de sticlă și DEEE inclusiv bonificațiile încasate de TEGA S.A. de la organizațiile colective de reciclare, corespunzător cantităților predate de utilizatorii serviciilor de salubritate către TEGA S.A. cu ocazia caravanelor de reciclare respectiv cu ocazia predării deșeurilor la centrul de colectare selectivă.

Pentru utilizatorul care nu colectează separat deșeurile menajere, se stabilește tariful de colectare și transport de 14 lei/lună/pers., în cazul fiecărei unități locative în cazul fiecărei unități locative rurale și 17 lei/lună/pers., în cazul fiecărei unități locative de pe raza teritoriului Municipiul Sfântu Gheorghe, respectiv în raza teritorială a orașului Baraolt. Utilizatorul este pasibil de amendă contravențională prevăzută de art. 14 alin. (1) din Legea 211/2011.

Pentru utilizatorul care solicită o frecvență de colectare suplimentară a serviciului de colectare a deșeurilor, față de programul stabilit, se aplică un tarif de 14 lei/lună/pers., în cazul fiecărei unități locative rurale solicitante și 17 lei/lună/pers., în cazul fiecărei unități locative solicitante de pe raza teritoriului Municipiul Sfântu Gheorghe. Solicitarea, în raza teritorială a orașului Baraolt. serviciului de colectare a deșeurilor suplimentare se efectuează pe baza unei cereri înregistrate la TEGA S.A. Deșeurile se colectează săptămânal, într-o săptămână deșeuri menajere, în cealaltă săptămână deșeurile selective, iar în Municipiul Sfântu Gheorghe se colectează alternativ și deșeurilor biodegradabile săptămânal.

În cazul transporturilor de deșeuri menajere sau din construcții și demolări în caz de solicitare de urgența se poate percepe o majorare de tarif de 25 %.

În cazul UAT-lor, unde gradul de acoperire cu contracte de salubrizare este sub 80%, se aplică tariful de depozitare de 465 lei/tonă + TVA (553,35 lej)..

Modalitatea de acoperire a costurilor de colectare, transport a deșeurilor de ambalaje este de 1.372,30 lei + TVA/tonă. Începând cu data de 01.01.2022 modalitatea de acoperire a costurilor de colectare, transport a deșeurilor de ambalaje va fi de 1.382,30 lei+TVA/tonă.

Galerie foto

Fotografii: Kristó-Gothárd Hunor