Despre noi

De mai mult de două decenii, S.C. TEGA S.A. funcţionează prin Hotărârea Consiliului Local nr. 41/1996 ca succesor de drept al R.A.A.D.P, fiind cea mai mare companie în județul Covasna care gestionează serviciile publice de salubrizare ale deșeurilor municipale.

Membrii asociației ECO-SEPSI
Membrii asociației ECO-SEPSI

În baza contractului de delegare a serviciului public de salubrizare semnat de către Asociația de dezvoltare intercomunitară ECO SEPSI, S.C. TEGA S.A. prestează servicii de salubrizare pe teritoriul a 38 de unități administrativ teritoriale – membre ale Asociației, colectând și transportând atât deșeurile menajere, cât și cele selective. În municipiul Sfântu Gheorghe societatea mai prestează servicii de colectare a deșeurilor biodegradabile, de curățare a spațiilor publice, se ocupă de administrarea pieței, a pensiunii Agora, a Cimitirului comun, precum și a Adăpostului de câini din Câmpul frumos.

Cele 38 de unități administrativ teritoriale reprezintă totalitatea acționarilor S.C. TEGA S.A., precum și a Asociației de dezvoltare intercomunitară ECO SEPSI, municipiul Sfântu Gheorghe fiind acționar majoritar, deținând 98% din acțiuni.

Domeniul de activitate

 • Măturarea stradală manuală și mecanică;

 • Spălarea, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • Colectarea și transportul deșeurilor;

 • Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj;

 • Întreținerea coșurilor de gunoi stradale;

 • Activități de curățare și de transport al zăpezii de pe căile publice, manuală și mecanică, respectiv menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț prin aplicarea de substanțe chimice (NaCl) și antiderapante;

 • Acțiuni de curățare de primăvară, care are ca scop principal degajarea obiectelor voluminoase nefolosite de către populație;

 • Administrarea pieței centrale;

 • Administrarea adăpostului câinilor comunitari.

Organigramă

 • Consiliul de administraţie
  • Director general
   • Asistent director
   • Consilier juridic
   • Manager marketing
   • Auditor intern
   • Auditor SMI
   • Manager resurse umane
    • Inspector resurse umane (1)
    • Asistent manager resurse umane (1)
   • Administrator piețe și târguri
    • Taxator supraveghetor (3)
     • Muncitor salubritate (5)
   • Manager relații cu clienți / comunicare
    • Referent (2)
   • Manager administrativ
    • Șef echipă (1)
     • Gropar (3)
    • Muncitor salubrizare (2)
    • Casier încasator (1)
   • Director economic
    • Manager operațional zonal, I
     • Casier încasator (7)
    • Manager operațional zonal, II
     • Casier încasator (9)
    • Manager operațional zonal, Sfântu Gheorghe
     • Casier încasator (8)
    • Contabil (4)
    • Referent de specialitate financiar-contabil (1)
    • Operator calculator (1)
     Agent procedură (1)
     Referent (1)
     Magazioner (1)
     Casier (1)
   • Șef serviciu salubrizare
    • Șef atelier reparații
     • Funcționar administrativ
     • Mecanic auto (6)
      Electrician auto (2)
      Lăcătuș (2)
      Gestionar (1)
    • Coordonator administrativ
     • Supraveghetor parc utilaje (7)
      Zidar (3)
      Lăcătuș (2)
      Electrician (1)
      Muncitor salubrizare (1)
    • Secretar asistent
    • Specialist în managementul deșeurilor
    • Reprezentant tehnic și comercial
    • Șofer autocamioane de mare tonaj (34)
    • Tractorist (2)
    • Lucrător pe mașină de salubrizare (50)
    • Șef echipă (4)
     • Muncitor salubritate (îngrijitor zone verzi) (10)
     • Muncitor salubritate (79)
   • Medic veterinar (1)
   • Șef echipă
    • Îngrijitor câini (5)

Consiliul de administrație

 • Consiliul de administraţie
  • Czimbalmos Kozma Csaba
   Președinte
  • Máthé László
   Membru executiv
  • Vajna Kinga Enikő
   Membru executiv
  • Krecht Rudolf
   Membru neexecutiv
  • Ganea Andrei Valeriu
   Membru neexecutiv
 • Directorat
  • Máthé László
   Director general
  • Vajna Kinga Enikő
   Director economic

Codul de conduită și de etică

Codul de conduită și de etică se poate descărca în format PDF.