Despre noi

De aproape două decenii, S.C. TEGA S.A. funcţionează prin Hotărârea Consiliului Local nr. 41/1996 ca succesor de drept al R.A.A.D.P, fiind cea mai mare companie în județul Covasna care gestionează serviciile publice de salubrizare ale deșeurilor municipale.

Membrii asociației ECO-SEPSI
Membrii asociației ECO-SEPSI

În baza contractului de delegare a serviciului public de salubrizare semnat de către Asociația de dezvoltare intercomunitară ECO SEPSI, S.C. TEGA S.A. prestează servicii de salubrizare pe teritoriul a 38 de unități administrativ teritoriale – membre ale Asociației, colectând și transportând atât deșeurile menajere, cât și cele selective. În municipiul Sfântu Gheorghe societatea mai prestează servicii de colectare a deșeurilor biodegradabile, de curățare a spațiilor publice, se ocupă de administrarea pieței, a pensiunii Agora, a Cimitirului comun, precum și a Adăpostului de câini din Câmpul frumos.

Cele 38 de unități administrativ teritoriale reprezintă totalitatea acționarilor S.C. TEGA S.A., precum și a Asociației de dezvoltare intercomunitară ECO SEPSI, municipiul Sfântu Gheorghe fiind acționar majoritar, deținând 98% din acțiuni.

Domeniul de activitate

 • Măturarea stradală manuală și mecanică;

 • Spălarea, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • Colectarea și transportul deșeurilor;

 • Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj;

 • Întreținerea coșurilor de gunoi stradale;

 • Activități de curățare și de transport al zăpezii de pe căile publice, manuală și mecanică, respectiv menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț prin aplicarea de substanțe chimice (NaCl) și antiderapante;

 • Acțiuni de curățare de primăvară, care are ca scop principal degajarea obiectelor voluminoase nefolosite de către populație;

 • Administrarea pieței centrale;

 • Administrarea adăpostului câinilor comunitari.

Organigramă

 • Consiliul de administraţie
  • Director general
   • Asistent director
   • Consilier juridic
   • Marketing manager
   • Auditor intern
   • Auditor SMI
   • Manager resurse umane
    • Inspector resurse umane (1)
    • Asistent manager resurse umane (1)
   • Administrator piețe și târguri
    • Taxator supraveghetor (3)
     • Muncitor salubritate (5)
   • Manager relații cu clienți / comunicare
    • Referent (2)
   • Manager administrativ
    • Șef echipă (1)
     • Gropar (3)
    • Muncitor salubrizare (2)
    • Díjbeszedő ügynök (1)
   • Director economic
    • Zónamenedzser, I
     • Díjbeszedő ügynök (7)
    • Zónamenedzser, II
     • Díjbeszedő ügynök (9)
    • Zónamenedzser, Sfântu Gheorghe
     • Díjbeszedő ügynök (8)
    • Contabil (4)
    • Referent de specialitate financiar-contabil (1)
    • Operator calculator (1)
     Agent procedură (1)
     Referent (1)
     Magazioner (1)
     Casier (1)
   • Șef serviciu salubrizare
    • Șef atelier reparații
     • Funcționar administrativ
     • Mecanic auto (6)
      Electrician auto (2)
      Lakatos (2)
      Gestionar (1)
    • Coordonator administrativ
     • Supraveghetor parc utilaje (7)
      Zidar (3)
      Lakatos (2)
      Electrician (1)
      Muncitor salubrizare (1)
    • Secretar asistent
    • Specialist în managementul deșeurilor
    • Reprezentant tehnic și comercial
    • Șofer autocamioane de mare tonaj (34)
    • Tractorist (2)
    • Lucrător pe mașină de salubrizare (50)
    • Șef echipă (4)
     • Muncitor salubritate (îngrijitor zone verzi) (10)
     • Muncitor salubritate (79)
   • Medic veterinar (1)
   • Șef echipă
    • Îngrijitor câini (5)

Documente legate de activitățile TEGA SA

HG nr. 722 din 2016

Legea nr. 51 din 2006

Legea nr. 211 din 2011

Legea nr. 249 din 2015

Ordin nr. 82 din 2015

Ordin nr. 109 din 2007

OUG nr. 109 din 2011

OUG nr. 196 din 2005