Despre noi

De mai mult de două decenii, S.C. TEGA S.A. funcţionează prin Hotărârea Consiliului Local nr. 41/1996 ca succesor de drept al R.A.A.D.P, fiind cea mai mare companie în județul Covasna care gestionează serviciile publice de salubrizare ale deșeurilor municipale.

Membrii asociației ECO-SEPSI
Membrii asociației ECO-SEPSI

În baza contractului de delegare a serviciului public de salubrizare semnat de către Asociația de dezvoltare intercomunitară ECO SEPSI, S.C. TEGA S.A. prestează servicii de salubrizare pe teritoriul a 38 de unități administrativ teritoriale – membre ale Asociației, colectând și transportând atât deșeurile menajere, cât și cele selective. În municipiul Sfântu Gheorghe societatea mai prestează servicii de colectare a deșeurilor biodegradabile, de curățare a spațiilor publice, se ocupă de administrarea adăpostului de câini din Câmpul frumos.

Cele 38 de unități administrativ teritoriale reprezintă totalitatea acționarilor S.C. TEGA S.A., precum și a Asociației de dezvoltare intercomunitară ECO SEPSI, municipiul Sfântu Gheorghe fiind acționar majoritar, deținând 98% din acțiuni.

Domeniul de activitate

 • Măturarea stradală manuală și mecanică.

 • Spălarea, stropirea și întreținerea căilor publice.

 • Colectarea și transportul deșeurilor.

 • Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj.

 • Întreținerea coșurilor de gunoi stradale.

 • Activități de curățare și de transport al zăpezii de pe căile publice, manuală și mecanică, respectiv menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț prin aplicarea de substanțe chimice (NaCl) și antiderapante.

 • Acțiuni de curățare de primăvară, care are ca scop principal degajarea obiectelor voluminoase nefolosite de către populație.

 • Administrarea adăpostului câinilor comunitari.

Organigramă

Consiliul de administrație

 • Consiliul de administraţie
  • Czimbalmos Kozma Csaba
   Președinte
  • Máthé László
   Membru executiv
  • Vajna Kinga Enikő
   Membru executiv
  • Krecht Rudolf
   Membru neexecutiv
  • Ganea Andrei Valeriu
   Membru neexecutiv
 • Directorat
  • Máthé László
   Director general
  • Vajna Kinga Enikő
   Director economic

Codul de conduită și de etică

Codul de conduită și de etică se poate descărca în format PDF.

Adeverința de venit a membrilor Comisiei de Administrație

Adeverința privind venitul anual al Consiliului de Administrație pentru anii 2017-2021 se poate vizualiza în format PDF.

Adeverința privind venitul anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2022 se poate vizualiza în format PDF.

Adeverința privind venitul anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2023 se poate vizualiza în format PDF.

Rapoarte renumerații și alte avantaje acordate administrațiilor

Raport privind renumerațiile și alte avantaje acordate administrațiilor, anul 2020.

Raport privind renumerațiile și alte avantaje acordate administrațiilor, anul 2021.

Raport privind renumerațiile și alte avantaje acordate administrațiilor, anul 2022.