Legislația legată de activitățile Tega SA

Legea nr. 51 din 2006 – serviciilor comunitare de utilități publice.

O.U.G. nr. 109 din 2011 – privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

H.G. nr. 722 din 2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

O.U.G. nr. 196 din 2005 – privind Fondul pentru mediu.

Legea nr. 101 din 2006 – serviciului de salubrizare a localităților.

Ordin nr. 82 din 2015 – privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților.

O.U.G. nr. 92 din 2021 – privind regimul deșeurilor.

Legea nr. 249 din 2015 – privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Ordin nr. 640 din 2022 – privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare.